Światowy Dzień Żywności 2012

16 października obchodzimy XXII Światowy Dzień Żywności (World Food Day). Głównym tematem tegorocznego dnia, wybranym z uwagi na trwający Międzynarodowym Rok Spółdzielczości, jest znaczenie spółdzielni rolniczych dla walki z głodem i ubóstwem oraz podkreślenie konieczności wspierania ich rozwoju przez rządy, społeczeństwo obywatelskie i środowisko akademickie.

Rzymskie obchody

Oficjalne obchody Światowego Dnia Żywności odbyły się dziś między innymi w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w Rzymie. Do ich uczestników specjalne przesłanie wystosował papież Benedykt XVI, który wskazał na potencjał spółdzielni rolniczych do sprzyjania rozwojowi gospodarczemu, który zaspokaja najpilniejsze lokalne potrzeby.

"Spółdzielnie rolnicze mają alternatywną wizję do tych modeli ekonomicznych, które wydają się mieć jako swoje jedyne cele: zysk, interes rynków, wykorzystanie upraw do celów niespożywczych oraz wprowadzanie nowych technologii produkcji żywności bez zachowania niezbędnych środków ostrożności", napisał papież.

Benedykt XVI zwrócił też uwagę na pozytywną rolę, jaką mogą odgrywać spółdzielnie rolnicze w zapobieganiu spekulacjom cen podstawowych produktów żywnościowych oraz w walce z problemem zawłaszczania ziemi.

Specjalny apel do rządów o tworzenie warunków umożliwiających rozwój spółdzielni i organizacji rolniczych wystosował dyrektor generalny FAO, José Graziano da Silva. Podkreślił on, że spółdzielnie pozwalają drobnym rolnikom przezwyciężyć ubóstwo i głód, ponieważ pomagają im w pokonywaniu różnorakich ograniczeń, które napotykają działając samodzielnie.

"Spółdzielnie odgrywają kluczową rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy, zmniejszaniu ubóstwa, poprawie bezpieczeństwa żywnościowego, a także mają znaczący udział w wytwarzaniu PKB wielu krajów," powiedział Graziano da Silva.

[Więcej o znaczeniu spółdzielni rolniczych pisaliśmy tutaj.]

Światowy Dzień Suwerenności Żywnościowej

Tymczasem, organizacje społeczeństwa obywatelskiego skupione w ruchu Nyéléni Europe zachęcają do obchodzenia 16 października Światowego Dnia Suwerenności Żywnościowej. W ten sposób pragną podkreślić, że do rozwiązania problemu głodu na świecie niezbędne są zdecydowane zmiany w obecnej polityce żywnościowej i rolnej.

Zasady suwerenności żywnościowej to konkretne propozycje tego, jak zapewnić trwały dostęp do żywności dla wszystkich, opierając się na prawdziwej demokracji, zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich oraz rzeczywistych potrzebach ludzi.

Dowiedz się więcej

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w obchody Światowego Dnia Żywności poprzez pogłębienie wiedzy na temat problemu głodu, bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności żywnościowej. Możecie to zrobić zapoznając się z naszymi publikacjami.

Z okazji Światowego Dnia Żywności specjalną broszurkę na temat znaczenia spółdzielni rolniczych dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego wydało FAO. Można ją pobrać tutaj (w języku angielskim).

Nadal zachęcamy też do podpisywania petycji Polskiej Akcji Humanitarnej dotyczącej przyjęcia przez Polskę "Karty na rzecz wyeliminowania ekstremalnego głodu". Więcej informacji tutaj. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć