Światowe ceny żywności wciąż wysokie i niestabilne

Według najnowszych danych Banku Światowego, w drugiej połowie 2011 roku światowe ceny żywności spadły, ale nadal pozostają wysokie i niestabilne.

W okresie od września do grudnia 2011 roku ceny żywności spadły o 8 procent. Jednak mimo tendencji spadkowej w ostatnich miesiącach, w całym ubiegłym roku światowe ceny podstawowych produktów żywnościowych - pszenicy, kukurydzy i ryżu - były średnio o 24% wyższe niż w roku 2010. Zwiększyła się także ich niestabilność.

Również krajowe ceny żywności zanotowały znaczny wzrost w wielu krajach. Przykładowo, cena pszenicy wzrosła o 23 procent w Etiopii; cena ryżu wzrosła o 81 procent w Ugandzie i o 56 procent w Malawi; cena kukurydzy wzrosła aż o 117 procent w Kenii i o 106 procent w Meksyku; a cena sorgo wzrosła o 57 procent w Burkina Faso i o 28 procent w Etiopii. Tak duże zwyżki cen w krajach Globalnego Południa oznaczają bardzo poważne pogorszenie bezpieczeństwa żywnościowego tamtejszych ubogich gospodarstw domowych, które przeznaczają większość swoich dochodów na jedzenie.

"Najgorsze wzrosty cen żywności być może mamy już za sobą, ale musimy zachować czujność", powiedział Otaviano Canuto z Banku Światowego. "W wielu krajach ceny niektórych produktów spożywczych pozostają niebezpiecznie wysokie, narażając miliony ludzi na ryzyko niedożywienia i głodu."

Według prognoz Banku Światowego, perspektywy spadku światowych cen żywności w 2012 roku pozostają korzystne, przede wszystkim ze względu na zmniejszony popyt konsumpcyjny spowodowany osłabieniem globalnej gospodarki oraz rosnącą podaż produktów spożywczych. Jest jednak wiele czynników, które mogą odwrócić ten trend. Do najważniejszych należą: możliwy wzrost cen ropy naftowej i w konsekwencji zwiększenie popytu na biopaliwa; utrzymujący się niski poziom zapasów kukurydzy; oraz anomalie pogodowe związane m.in. z takimi zjawiskami, jak La Niña.

Źródło: World Bank 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć