Sukces biblioteki Amani Kibera - podsumowanie projektu

Z końcem 2013r. projekt "Książki dla pokoju i rozwoju" formalnie zakończył się, a biblioteka zaczęła wykorzystywać efekty projektu w 100 procentach!

W ramach projektu rozbudowano i wyremontowano społeczną bibliotekę Amani Kibera w Kiberze w Nairobi, wyposażono ją w 20 komputerów, meble, ok. 1350 podręczników szkolnych, zainstalowano sieć internetową oraz alternatywne źródło energii elektrycznej w postaci instalacji fotowoltaicznej. Z usług biblioteki korzysta obecnie pięć razy więcej osób, niż przed rozpoczęciem projektu (w 2012r. średnio 70 osób dziennie, w 2013r. średnio 350 osób dziennie). Podjęte działania zwiększyły dostęp do materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży wykluczonej z systemu edukacji formalnej w slumsach Nairobi, co było pierwszym z trzech bezpośrednich celów projektu. W październiku 2013r., biblioteka otrzymała nagrodę 2013 National Maktaba Awards w kategorii „najlepsza biblioteka społeczna”. Na przełomie stycznia i lutego 2014r. bibliotekę odwiedził Ambasador M.Ziółkowski.

Przeprowadzone 3 szkolenia z zakresu technologii informatycznych dla 48 nauczycieli okolicznych szkół oraz dla wolontariuszy biblioteki Amani Kibera podniosły ich kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności, co było drugim celem bezpośrednim projektu. Zrealizowane 3 szkolenia z zakresu edukacji obywatelskiej i edukacji globalnej dla nauczycieli okolicznych szkół oraz wolontariuszy Amani Kibera (w sumie 48 osób), praca trenerki PZS z zespołem wolontariuszy Amani Kibera, zmotywowały i zaktywizowały środowiska nauczycielskie i wolontariuszy biblioteki do działań społecznych, co było trzecim celem bezpośrednim projektu.

30. listopada odbył się finał turnieju Kibra League - turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży, w którym grało 67 drużyn (dla porównania w 2012r. w turnieju grało tylko 17 drużyn). W turnieju wzięło udział 700 uczestników i 5000 widzów. Finały obserwowała również p. O.Piaskowska monitorując projekt ze strony MSZ.

Ogółem, projekt przyczynił się do wyrównania szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży wykluczonej z uczestniczenia w systemie edukacji formalnej, a także do aktywizacji społeczności lokalnej Kibery w kierunku tworzenia oddolnych inicjatyw społecznych na rzecz pokoju i rozwoju kraju. Projekt promował wartości demokratyczne takie jak tworzenie aktywnego kenijskiego społeczeństwa obywatelskiego, co jest jednym z warunków wychodzenia z ubóstwa. Co ważne, grant przyznany na 2014r. pozwoli kontynuować współpracę z partnerem Amani Kibera.

Zapraszamy do przeglądania zdjęć z realizacji projektu: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć