Startujemy z kampanią Jedz lokalnie, myśl globalnie!

W ramach kampanii „Eathink2015: Jedz lokalnie, myśl globalnie. Od szkolnych ogrodów do zrównoważonych systemów żywnościowych“ rozszerzamy nasze działania na rok 2016 r., dzięki pozyskaniu środków z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Partnerem merytorycznym Polskiej Zielonej Sieci w Polsce jest Fundacja Otwarty Plan.

Przypomnijmy, że nasza kampania realizowana jest w 12 krajach członkowskich UE (Polska, Włochy, Austria, Chorwacja, Cypr, Węgry, Malta, Rumunia, Francja, Portugalia, Słowenia, Hiszpania) w partnerstwie z organizacjami z Senegalu i Burkina Faso. Skierowana jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Jej celem wzmocnienie potencjału młodzieży oraz kadry nauczycielskiej w umiejętności krytycznego rozumienia problemów globalnych i aktywnego angażowania się w ich rozwiązywanie.

Skupiamy się tutaj szczególnie na tematyce związanej ze współczesnym modelem produkcji i konsumpcji żywności, w kontekście problemów środowiskowych i społecznych. Pokazujemy korzyści z budowania lokalnych systemów żywnościowych np. poprzez tworzenie kooperatyw spożywczych oraz Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność (RWS).

W Polsce współpracujemy bezpośrednio z 10 szkołami z województwa małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego, które realizują ze swoimi klasami program edukacyjny oraz działania projektu:
- Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 10 w Krakowie
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 11 w Krakowie
- X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
- III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie
- Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej
- Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 Roku w Warszawie
- Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuronia w Warszawie
- Gimnazjum nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu
- Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 w Piekarach Śląskich
- Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Arka Noego w Katowicach

Od lipca do grudnia br. zorganizujemy m.in.:
- 3 pikniki dla szkół z lokalnymi kooperatywami w Krakowie, Warszawie oraz Katowicach
- wystawę edukacyjną MIEJSKIE OGRODY, którą pokażemy dla szerokiej publiczności w Krakowie oraz Warszawie
- grę miejską FAIR TRAIN w Katowicach
- 10 warsztatów z edukacji globalnej dla rad pedagogicznych szkół partnerskich
- 10 warsztatów dziennikarskich dla uczniów i uczennic
- 60 warsztatów z zakresu edukacji globalnej oraz tematyki żywności dla uczniów i uczennic

Wydamy również publikację Pakiet edukacyjny „Jedz lokalnie, myśl globalnie” ze scenariuszami zajęć dla II, III i IV etapu edukacyjnego. Pakiet będzie można zamówić w wersji drukowanej poprzez formularz, który udostępnimy na stronie globalnepoludnie.pl. Wkrótce szczegóły! 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć