Starbucks, Etiopia i sprawiedliwy handel

Firma Starbucks i Etiopia podpisały porozumienie, które kończy negocjacje dotyczące znaków handlowych i zakłada współpracę mająca na celu pomoc w rozwoju etiopskim farmerom kawy. Porozumienie ma zapewnić farmerom uczciwszy podział zysków związany z etiopskimi markami kawy poprzez uznanie prawa Etiopii do wykorzystywania i dysponowania ich własnymi specyficznymi markami kawy. Porozumienie dotyczy marek: Sidamo, Harar and Yirgacheffe.

Prawie trzy lata temu Etiopscy producenci kawy stworzyli plan lepszego wykorzystania i chronienia własności intelektualnej. Etiopia oficjalnie wystąpiła o rejestracje własnych znaków handlowych między innymi w USA i w Kanadzie. W tym samym czasie podjęto negocjacje z wielkimi palarniami kawy w celu podpisania porozumienia potwierdzającego prawo Etiopczyków do kontroli nad własnymi produktami i markami. Porozumienie pozwala Firmie Starbucks używać i promować etiopską kawę pod ustalonymi w umowie markami. Finał negocjacji zbiegł się w czasie z zakończeniem procesu rejestracji przez Etiopie znaków handlowych dla swoich produktów w USA, Kanadzie, Japonii oraz na terenie Unii Europejskiej.

Jak twierdzi Raymond C. Offenheiser, prezes międzynarodowej konfederacji organizacji pozarządowych Oxfam, która pomagała Etiopii w kampanii na rzecz kawy, dzięki porozumieniu ze Starbucks Etiopczycy będą mogli zbudować silną pozycję rynkową eksportowanej przez siebie kawy, a sami farmerzy uzyskają większy udział w zyskach ze sprzedaży detalicznej – to z kolei pomoże znacząco poprawić poziom życia ubogich etiopskich farmerów i umożliwić im posłanie dzieci do szkoły czy uzyskanie dostępu do opieki zdrowotnej.


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć