Stanowisko w obronie prawnika azerskich więźniów politycznych, Yalchina Imanova

Polska Zielona Sieć wraz z innymi organizacjami z koalicji Sport for Rights podpisała oświadczenie w sprawie problemów wybitnego azerskiego prawnika Yalchina Imanova, który reprezentuje wielu znanych więźniów politycznych.

Norweski Komitet Helsiński i inni członkowie koalicji Sport for Rights wyrażają poważne zaniepokojenie w związku z postępowaniem dyscyplinarnym przeciwko Yalchinowi Imanovowi, wybitnemu prawnikowi zajmującemu się prawami człowieka w Azerbejdżanie. Wszelkie sankcje dyscyplinarne mogą poważnie naruszyć jego niezależność jako prawnika i utrudnić działalność zawodową.

Niedawne problemy sądowe Imanova i wielu innych niezależnych prawników w Azerbejdżanie narusza zobowiązania Azerbejdżanu podjęte przed społecznością międzynarodową – mówi Bjørn Engesland, Sekretarz Generalny Norweskiego Komitetu Helsińskiego. Międzynarodowe zapisy legislacyjne dotyczące praw człowieka zwracają szczególną uwagę na niezależność adwokatów i nakładają na władze obowiązek zapewnienia, że prawnicy są w stanie wykonywać swoje funkcje zawodowe bez zastraszania, prześladowania lub innych nacisków.

Problemy adwokata Yalchina Imanova

Yalchin Imanov jest praktykującym prawnikiem i od 2007 r. członkiem Kolegium Adwokatów. Imanov reprezentuje interesy wielu znanych więźniów politycznych w Azerbejdżanie. Jego klientami są uwięzieni dziennikarze (np. Khadija Ismayilova, Nijat Alijew), opozycja polityczna (np. Mammad Ibrahim, Fuad Gahramanli i Murad Adilov) i wiele innych, niesłusznie aresztowanych dysydentów i ofiar łamania praw człowieka w Azerbejdżanie.

Sprawa przeciwko Imanovowi została wytoczona podobno na podstawie skargi sędziego Sądu Rejonowego Baku Narimanov, podczas procesu działacza opozycji. W dniu 12 lutego, sędzia złożył skargę do Kolegium Adwokatów żądając podjęcia odpowiednich działań dyscyplinarnych wobec Imanova za "nieetyczne zachowanie" wobec sądu. Skarga miała dotyczyć wypowiedzi Imanova o "niedbałym podejściu do spraw" i "nieobiektywnym rozpatrywaniu wniosków" przez sąd. Zdaniem sędziego słowa te miały wyrażać nieuprzejmość i brak szacunku wobec sądu.

W następstwie skargi sędziowskiej, oczekuje się, że komisja dyscyplinarna Kolegium Adwokatów dokona przeglądu pracy Imanova. Jednak komisja nie ustaliła jeszcze daty przeglądu. Adwokat nie ma informacji, czy skarga sędziego została dostarczona do Kolegium Adwokatów, ani nie otrzymał jej kopii.

Imanov powiedział Norweskiemu Komitetowi Helsińskiemu, że po prostu skorzystał z prawa do głosu i wyraził swoją opinię na temat procesu próbnego. Jego wypowiedź nie miała oznak braku szacunku ani niewłaściwego zachowania w sądzie. Artykuł 20 podstawowych zasad ONZ dotyczących roli adwokata stwierdza, że prawnicy są objęci immunitetem jeśli chodzi o wypowiedzi w dobrej wierze i profesjonalnym charakterze przed sądem. Imanov opisuje skargę przeciwko niemu jako część szerszej kampanii nacisku wobec adwokatów, którzy podejmują się politycznych spraw i obrony klientów uznawanych przez władze za wywrotowych.

Sytuacja prawników praw człowieka w Azerbejdżanie

W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił drastyczny wzrost presji wywieranej na niezależnych prawników zajmujących się prawami człowieka w Azerbejdżanie. Prawnicy, którzy biorą polityczne sprawy, w których tłem jest łamanie praw człowieka przez władze, ryzykują wiele. Na przykład, Intigam Aliyev, czołowy obrońca praw człowieka, siedzi w więzieniu od 8 sierpnia 2014 r. 24 lutego tego roku Sąd Najwyższy w Azerbejdżanie odrzucił jego apelację, co oznacza, że musi on odbyć resztę swojego 7,5-letniego wyroku.

Ponadto prawnicy w Azerbejdżanie spotykają się również z arbitralnymi zakazami podróży, co w rezultacie nie pozwala im na reprezentowanie swoich klientów w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, podejmowanie dalszej edukacji i szkoleń za granicą, czy uczestniczenie w wydarzeniach międzynarodowych organizacji. Prawnik Asabali Mustafayev, który jest członkiem Kolegium Adwokatów, ma zakaz podróżowania, a w jego sprawie toczy się dochodzenie.

Aktualnie istnieje niewielka grupa prawników w Azerbejdżanie, którzy są gotowi podjąć ryzyko prowadzenia spraw związanych ze społeczeństwem obywatelskim i działaczami politycznymi. W obecnej sytuacji, kiedy zewsząd słychać o sankcjach, garstka odważnych prawników nie może wykonywać swoich obowiązków bez obaw i coraz częściej nie są oni w stanie praktykować prawa. Inni prawnicy mają obawy przed podjęciem "spraw politycznych" ze strachu przed usunięciem z palestry przez Kolegium Adwokatów lub cofnięciem czy zawieszeniem licencji, a nawet sankcjami karnymi.

"Takie nękanie sądowe podnosi poważne obawy dotyczące niezależności Kolegium Adwokatów, a także jego zdolności do ochrony interesów zawodu prawnika w państwie." - mówi Brigitte Dufour, dyrektor Międzynarodowego Partnerstwa na rzecz Praw Człowieka. W ciągu ostatnich kilku lat, Kolegium Adwokatów, pod ścisłą kontrolą Ministerstwa Sprawiedliwości, usunęło z palestry szereg prawników [1], którzy reprezentowali krytyków rządu.

Represje wobec prawników pozostawiają najsłabszych klientów jeszcze bardziej podatnych na prześladowania i skutecznie osłabiają możliwości ich obrony. Prawnicy ci pełnią kluczową rolę w przedstawianiu spraw obywateli azerskich w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Przypadki te zwracają międzynarodową uwagę na naruszenia praw człowieka w Azerbejdżanie. Liczba niezależnych prawników niepokojąco maleje, zabierając tym samym bezprawnie uwięzionym działaczom ich prawo do obrony, jak niedawno wykazano w raporcie sieci Human Rights House Network. [2]

Wielu prawników, którzy reprezentowali liderów społeczeństwa obywatelskiego aresztowanych od lata 2014 roku stanęło w obliczu prześladowań i nieuzasadnionej kary. Organizacje sygnatariusze stanowiska są więc przekonane, że trwająca sprawa dyscyplinarna wobec Imanova jest kolejnym przypadkiem, w którym adwokat ponosi karę z powodu klienta i sprawy, jaką prowadzi.

Imanov i inni niezależni prawnicy w Azerbejdżanie powinni móc praktykować prawo bez obawy przed karą, zgodnie z międzynarodowymi zapisami praw człowieka.

Niżej podpisani członkowie koalicji Sport for Rights wzywają komisję dyscyplinarną Kolegium Adwokatów do rewizji bezpodstawnych oskarżeń, oddalenia skargi wniesionej przeciwko Imanovowi, zapewnienia możliwości wykonywania swoich obowiązków zawodowych bez dalszego zastraszania.

Norweski Komitet Helsiński i inni sygnatariusze oświadczenia ponadto wzywają władze Azerbejdżanu do położenia kresu represjom prawników zajmujących się prawami człowieka. Powinno się natychmiast zaprzestać takiego prześladowania i wszelkich form utrudniania pracy prawników, którzy udzielają wsparcia obrońcom praw człowieka, dziennikarzom i działaczom społęczeństwa obywatelskiego.

Pozostali sygnatariusze:
Canadian Journalists for Free Expression
Civil Rights Defenders
Human Rights House Foundation
International Federation for Human Rights (FIDH), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
International Partnership for Human Rights
Norwegian Helsinki Committee
Pen American Center
World Organization Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders


Oryginał oświadczenia: http://nhc.no/no/nyheter/Statement:...

Tytułowa fotografia: Baku, Azerbejdżan, 2014. Autor: Stefano Bolognini, licencja CC BY-SA 2.0, nie wprowadzano zmian.

Notatki

[1] Lista prawników w Azerbejdżanie, którzy zostali pozbawieni prawa do wykonywania zawodu od 2013 r.: Khalid Bagirov, Aliyev Hasanov i Aslan Ismayilov. Przed 2012 r.: Elchin Namazov, Namizad Safarov, Gurban Mammadov, Latifa Aliyeva, Hidayat Suleymanov i Hazi Mammadov. Prawnikom: Annaghi Hajibayli i Intigam Alijew odmówiono członkostwa w Izby Adwokackiej.

[2] Raport Human Rights House Network, “Prawnicy zajmujący się prawami człowieka zagrożeni”, 10 wrzesień 2015, s. 20, źródło: http://humanrightshouse.org/Article... 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć