Standardy wspierania polskiego biznesu inwestującego zagranicą - spotkanie międzysektorowe [RELACJA]

10 października 2017 r. w Warszawie odbyło się międzysektorowe spotkanie robocze pt. „Przejrzystość publicznych instytucji finansowych – dyskusja o dobrych praktykach”, zorganizowane przez Polską Zieloną Sieć.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Polskiej Zielonej Sieci, Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, CEE Bankwatch Network, Fundacji Greenmind, Instytutu Globalnej Odpowiedzialności, KUKE S.A., Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Rozwoju i Finansów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rozmowa o standardach przejrzystości agencji kredytów eksportowych KUKE S.A., oparta została o konkluzje z dostępnego poniżej raportu Fundacji Greenmind pt. „Polskie kredyty eksportowe a wymagania Rekomendacji OECD i Konwencji z Aarhus”.

Jednym z elementów raportu było badanie jawności udzielania wsparcia przedsiębiorcom na rynkach zagranicznych. Z tym w Polsce jest duży problem, gdyż nie sposób uzyskać informacje o tym, jakich konkretnie przedsiębiorców wspiera KUKE , jakich towarów i usług dotyczy wsparcie oraz jaka jest kwota udzielanej pomocy. Informacji nie przekazuje ani Bank Gospodarstwa Krajowego (udzielający kredytów eksportowych), ani Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, ani Ministerstwo Rozwoju i Finansów.

Polska Zielona Sieć, z pomocą Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska monitoruje przejrzystość agencji kredytów eksportowych. O poszczególnych sprawach można przeczytać tutaj:

Dlaczego jawność ubezpieczeń eksportowych jest ważna? O sprawie przed NSA – dalej czekamy na rozpatrzenie tej sprawy przez NSA

RPO wysyła pismo w sprawie jawności do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Minister Finansów musi ujawnić, kogo dotował w ramach programu „Finansowe Wspieranie Eksportu” – sprawa z Ministrem Rozwoju i Finansów (wcześniej: Ministrem Finansów) ponownie trafi na wokandę, gdyż po korzystnym wyrok w dalszym ciągu organ odmawia przekazania informacji.

Podczas październikowego spotkania wartością była dyskusja różnych stron (pozarządowej, rządowej i finansowej) o argumentach na rzecz podejmowanych rozstrzygnięć i działań. Warto zrozumieć z czego wynikają poszczególne decyzje i jak są motywowane. Strona rządowa miała okazję poznać osadzenie działań strażniczych w szerszym kontekście międzynarodowym, polityki jawności banków międzynarodowych i standardów w tym zakresie.

Z praktycznego punktu widzenia problemem jest brak prawomocnych wyroków potwierdzających jawność informacji o kredytach eksportowych, udzielanych i wspieranych przez środki publiczne.

Dokumenty do pobrania:


Galeria:

Spotkanie międzysektorowe Spotkanie międzysektorowe
 
Spotkanie międzysektorowe 1 Spotkanie międzysektorowe 1
 
Spotkanie międzysektorowe 2 Spotkanie międzysektorowe 2
 
Spotkanie międzysektorowe 3 Spotkanie międzysektorowe 3
 
Spotkanie międzysektorowe 4 Spotkanie międzysektorowe 4
 
Spotkanie międzysektorowe 5 Spotkanie międzysektorowe 5
 
Spotkanie międzysektorowe 6 Spotkanie międzysektorowe 6
 
Spotkanie międzysektorowe 7 Spotkanie międzysektorowe 7
 
Spotkanie międzysektorowe 8 Spotkanie międzysektorowe 8
 

 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć