O kampanii Sprawdzamy Inwestycje dla Rozwoju

W 2015 roku rozpoczynamy nową 3-letnią kampanię pod nazwą "Sprawdzamy Inwestycje dla Rozwoju". Co to znaczy? Sprawdzamy czy publiczne pieniądze, które mają służyć m.in. rozwojowi krajów Globalnego Południa, są wykorzystywane zgodnie z tym zamiarem. Rozwój nie jest celem samym w sobie i nie może odbywać się kosztem ludzi. Jeśli wraz z rozwojem pogarszają się warunki życia ludzi lub warunki środowiskowe, musimy się zastanowić czy to na pewno jest rozwój.

Czy wiesz, że Twoje pieniądze wspierają rozwój krajów globalnego Południa? Dzięki Tobie i Twoim podatkom, firmy i koncerny inwestują w odległych zakątkach świata korzystając ze środków publicznych. Budują drogi, szpitale, banki, kopalnie, sieci elektryczne, wdrażają nowe technologie.

W naszej kampanii sprawdzamy, czy te inwestycje faktycznie przynoszą korzyści mieszkańcom krajów globalnego Południa. To ważne, bo problemy mieszkańców globalnego Południa są również naszymi problemami, a ich rozwiązanie jest możliwe.

Najwyższy czas, aby granice rozwoju wyznaczane były przez możliwości środowiska i szacunek dla podstawowych praw innych ludzi, a nie bezimienne biznesplany. Wprowadzone w 2015 r. Cele Zrównoważonego Rozwoju mogą być początkiem zmiany, jeśli pokierują rozwojem nas wszystkich.

W tej kampanii naszym celem jest pobudzenie dyskusji w Polsce i Europie na temat nowego paradygmatu rozwoju - Celów Zrównoważonego Rozwoju - i tego, jak Unia Europejska wspiera zrównoważony rozwój i redukcję ubóstwa na świecie.


Kampania jest częścią 3-letniego przedsięwzięcia realizowanego przez Polską Zieloną Sieć wraz z kilkunastoma europejskimi partnerami, zatytułowanego “Financing development and developing finance for EYD2015: a Pan-European campaign to align European investments in developing countries with the post-2015 MDG framework and the EU policies that promote sustainable growth and poverty reduction.” 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć