Spotkanie ws. „Wolontariat polska pomoc 2008”

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ zaprasza przedstawicieli organizacji zainteresowanych udziałem w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania „Wolontariat polska pomoc 2008" na robocze spotkanie informacyjne.

Pierwsza część spotkania będzie poświęcona przedstawieniu założeń i najważniejszych zagadnień dot. przygotowań wniosku projektowego. W drugiej części pracownicy DWR MSZ udzielą odpowiedzi na pytania uczestników spotkania.

Do wzięcia udziału DWR zaprasza również osoby zainteresowane wzięciem udziału w projektach WOLONTARIAT w charakterze wolontariuszy. Spotkanie umożliwi kandydatom na wolontariuszy poznanie założeń programu wolontariatu oraz nawiązanie kontaktu z organizacjami wysyłającymi.

Spotkanie odbędzie się w dniu 1 kwietnia br. (wtorek) o godz. 11.00, w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat" S.A., ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, sala A (przy rondzie de Gaulle’a).

Organizacje oraz osoby zainteresowane odbyciem wolontariatu w ramach programu proszone są o przesłanie swoich danych (imię , nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail, a w przypadku organizacji także nazwa organizacji) oraz krótkiego uzasadnienia chęci udziału w spotkaniu na adres: irena.kolakowska@msz.gov.pl.

Informacji nt. spotkania udziela p. Irena Kołakowska (022 523 8246).

Źródło: http://www.polskapomoc.gov.pl/Spotk... 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć