Spotkanie grupy roboczej ds. monitoringu polskiej pomocy zagranicznej

24 lutego br. w siedzibie Grupy Zagranica odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. monitoringu polskiej pomocy zagranicznej działającej przy Grupie Zagranica

Celem spotkania było ustalenie planu działania na rok 2008 oraz celów ogólnych, które powinny przewodzić działaniom grupy monitoringowej.

Tematy ogólne spotkania

  1. Rozmowa na temat aktywizacji członków Grupa Zagranica do działań związanych z monitoringiem.
  2. Rozmawialiśmy na temat pozyskiwania informacji niezbędnych do napisania raportów.
  3. Dyskusja na temat kierunku działań grupy monitoringowej.
  4. Rozmowa na temat rekomendacji: Concord Aid Watch (January 2008)

Raporty Concord i raport „Polska pomoc rozwojowa 2007”

W pierwszej połowie 2008 roku grupa monitoringowa zajmie się zebraniem, analizą danych i napisaniem dwóch raportów.

Pierwszy, będzie polskim wkładem do corocznego raportu wydawanego przez Concord.

Drugi będzie kontynuacją i rozszerzeniem raportu „Polska pomoc rozwojowa” wydanego w 2007 roku. Raport zeszłoroczny uzyskał pewną skuteczność, lecz w 2008 roku grupa monitoringowa zamierza skupić się na większej promocji raportu, który może być dobrym źródłem informacji dla agend rządowych o efektywności działań zarówno całości polskiej pomocy zagranicznej jak i pomocy rozwojowej.

Jednym z głównych celów raportu jest konfrontacja z zobowiązaniami, których podjęła się Polska: mowa tu zarówno o Deklaracji Milenijnej jak i zobowiązaniu do zwiększenia pomocy dla krajów rozwijających się do poziomu 0,17% PKB do 2010 roku oraz 0,33% do 2015.

Osiągnięcie tego poziomu będzie z pewnością niezwykle trudne z punktu widzenia ekonomicznego, jednak to na czym skupi się grupa ds. monitoringu także w tegorocznym raporcie, będzie dotyczyło tego czy udzielana pomoc jest efektywna i odpowiada na potrzeby biorców.

Projekt "Development Aid Watch in New Member States – support of Polish, Czech and Slovakian civil society groups for monitoring and awareness raising aimed at transparent and effective Official Development Aid (ODA)" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Directorate-General Justice, Freedom and Security: 2006 Actions in support of civil society in the Member States which acceded to the European Union on 1st May 2004 (JLS/2006/NGO/09-30-CE-158816-00-61). Za treści na stronie odpowiada Polska Zielona Sieć, poglądy na niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.


Galeria:

Spotkanie grupy ds. monitoringu Spotkanie grupy ds. monitoringu
 
Spotkanie grupy ds. monitoringu Spotkanie grupy ds. monitoringu
 

 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć