Spotkanie "Akcja dla Globalnego Południa"

10 grudnia 2007, godz. 18.00, Polska Zielona Sieć, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju oraz Fundacja Art Transparent zapraszają na spotkanie Akcja dla Globalnego Południa.

Akcja dla Globalnego Południa zajmuje się promocją idei zrównoważonego rozwoju w skali globalnej. Kampanii informacyjnej promującej efektywną pomoc rozwojową towarzyszy monitoring polskiej polityki pomocowej, a także praktyczna pomoc dla krajów rozwijających się. Dyskusję poprowadzi Ola Antonowicz, koordynatorka programu Akcja dla Globalnego Południa w Polskiej Zielonej Sieci.

Plan spotkania: 18.00 - 18.30 rejestracja uczestników 18.30 - otwarcie, słowo wstępne organizatorów 18.40 - prezentacja Raportu na temat Pomocy Rozwojowej 19.00 - 20.30 - dyskusja panelowa 20.30 - prezentacja filmu PSZ 20.45 - konkluzje i rekomendacje 21.00 - zakończenie spotkania

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Więcej informacji na temat spotkania udziela Karolina Bieniek (Fundacja Art Transparent) karolinabieniek@yahoo.pl tel. 0607-034-807

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć