Społeczności Lokalne dla Globalnego Rozwoju - uczestnictwo w programie szkoleniowym

Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich poszukuje przedstawicieli społeczności wiejskich, którzy są gotowi aktywnie działać na rzecz podnoszenia świadomości mieszkańców polskiej wsi na temat krajów rozwijających się (nazywanych często „Południem”) oraz o wzajemnych zależnościach między nimi a krajami bogatej „Północy”.

W ramach projektu „Krok na południe – Społeczności Lokalne dla Globalnego Rozwoju” (SLGR) oferujemy uczestnictwo w intensywnym, aktywizującym programie szkoleniowym.

Zainteresowani proszeni są o nadesłanie krótkiego życiorysu oraz listu motywacyjnego, w którym wyjaśnią, dlaczego zależy im na uczestnictwie w szkoleniu i jak zamierzają wykorzystać nabyte umiejętności. Pożądane także rekomendacje od organizacji i instytucji działających na wsi.

Dokumenty należy przesłać, wyłącznie drogą elektroniczną, na adres biuro@irow.org.pl do dnia 31 stycznia 2009 roku. Wszystkie szczegóły w załączniku.

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć