Społeczna odpowiedzialność biznesu - warsztat

Dom Spotkań im Angelusa Silesiusa zaprasza do udziału w warsztatach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Warsztaty odbędą się 10-13 października 2009 we Wrocławiu. Są jeszcze wolne miejsca! Rekrutacja trwa!

Nie ogarniasz świata. Nie wiesz dlaczego w jednych krajach żyje się ludziom lepiej, niż w innych. Zastanawiasz się, czy w walce z biedą ważna jest demokracja i czy międzynarodowy rozwój to tylko gospodarka i technologia. Permanentnie zmieniająca się rzeczywistość stawia przed nami nowe wyzwania.

W ramach „Drugiej dolnośląskiej inicjatywy edukacyjnej na rzecz rozwoju” w dniach 3-6 września 2009 odbędą się warsztaty dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu, w szczególności roli biznesu w rozwoju międzynarodowym. Warsztaty te skierowane będą do studentów i studentek, posiadających pewne doświadczenie z zakresu działalności organizacji pozarządowych, biznesu bądź edukacji.

Celem szkolenia będzie zwiększenie wiedzy osób w nim uczestniczących na temat odpowiedzialności podmiotów biznesowych oraz przekazanie narzędzi dotyczących wdrażania w swojej pracy nowych standardów związanych z poczuciem globalnej odpowiedzialności.

Osoby uczestniczące w warsztacie:

- poznają pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zapoznają się z różnymi koncepcjami jej granic

- dowiedzą się czym są i w jaki sposób działają korporacje transnarodowe poznają obowiązki podmiotów biznesowych wynikające z międzynarodowych dokumentów

- zastanowią się nad rolą podmiotów biznesowych w pomocy rozwojowej na przykładzie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

- dowiedzą się, jaki wpływ na rozwój krajów globalnego Południa mają ich nawyki konsumenckie

- poznają korzyści , jakie niesie ze sobą sprawiedliwy handel

- dowiedzą się, jaki wpływ na postawę biznesu ma kryzys ekonomiczny

- poznają specyfikę praw człowieka w biznesie

Warsztaty prowadzone będą metodami aktywnymi, warsztatowymi, uczestniczącymi, w oparciu o zasadę uczenia się przez doświadczenie.

Warsztaty skierowane są do:

- studentów zainteresowanych tematyką

- osoby zainteresowane włączeniem się w realizowanie odpowiedzialnego społecznie biznesu

- osoby aktywne w trzecim sektorze i edukacji, zainteresowane promowaniem CSR   Więcej informacji na stronie: http://www.silesius.org.pl/   Informacji na temat inicjatywy edukacyjnej udziela Anna Huminiak: anna.huminiak@silesius.org.pl tel. kom. : 722 110 608


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć