Skuteczność polityki pomocowej - polska i niemiecka perspektywa - spotkanie eksperckie z udziałem Jensa Martensa

Centrum Stosunków Międzynarodowych i Fundacja Konrada Adenauera mają zaszczyt zaprosić na spotkanie eksperckie z udziałem Jensa Martensa

Skuteczność polityki pomocowej - polska i niemiecka perspektywa

Polska i Niemcy - zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z członkostwa w UE - angażują się aktywnie w politykę rozwojową, jednak zarówno tradycja i doświadczenie Niemiec oraz ilość przekazywanych środków (Polska 0,17 proc. PKB, Niemcy 0.35 proc. PKB) przekładają się na znaczącą różnice w filozofii, wymiarze i efektywności jej realizacji między tymi krajami.

Dlatego warto w tym kontekście postawić pytanie o skuteczność polskiej i niemieckiej polityki pomocowej, o jej uwarunkowania formalnoprawne, o konkretne instrumenty pomocy dwustronnej oraz o możliwość współpracy na tej płaszczyźnie.

Spotkanie odbędzie się w środę, 15 października 2008 roku o godz. 10.00 w Centrum Stosunków Międzynarodowych, ul. Emilii Plater 25.

Język spotkania: angielski

Prosimy o wiążące potwierdzenie swojej obecności do poniedziałku, 13 października br. telefonicznie 022 646 5267 lub mailem na adres: info@csm.org.pl.


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć