Seminarium — "Wolontariat w solidarności międzynarodowej"

Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) oraz Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” mają przyjemność zaprosić na seminarium:

Wolontariat w solidarności międzynarodowej. Co zrobić z wolontariuszem w organizacji rozwojowej? Praktyczne wskazówki dotyczące pracy z wolontariuszami, wymiana doświadczeń, dobre praktyki.

Seminarium odbędzie się 03.12.2010r. w Warszawie, w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, na ul. Bracka 20a.

Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku z roku na rok nasz rząd przeznacza coraz większe fundusze na pomoc zagraniczną - na pomoc humanitarną, pomoc rozwojową i wspieranie demokracji. Wraz ze wzrostem funduszy w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych (administrowanych przez Departament Współpracy Rozwojowej) rośnie liczba i wartość projektów realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe. Jednakże jednocześnie nie rośnie zaangażowanie polskiego społeczeństwa w te działania. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest niewielkie wykorzystanie wolontariatu w pracy polskich organizacji na rzecz solidarności międzynarodowej i brak praktycznych wzorców dla organizacji, które chciałyby je wdrożyć. Spotkanie to ma być próbą rozwiązania tego problemu. Będzie miało ono charakter warsztatowo-seminaryjny. Do udziału zostaną zaproszone organizacje z całego kraju, a także wolontariusze działający w Instytucie Globalnej Odpowiedzialności.

Pragniemy aby spotkanie było możliwością podzielenia się doświadczeniami i refleksjami na temat włączania wolontariuszy w działania organizacji, a także, aby zaprezentowane zostały praktyczne wskazówki do pracy z nimi.

Dla uczestników spoza Warszawy istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży. W tym celu prosimy o kontatk z Barbarą Lech, tel. 791 639 181, barbara.lech@igo.org.pl

Więcej informacji w załączniku poniżej.

Dokumenty do pobrania:Dodaj komentarz — zapraszamy do dyskusji!

 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć