Scenariusze zajęć o żywności

Mamy przyjemność zaprezentować Wam scenariusze zajęć o tematyce żywnościowej, które przygotowaliśmy w ramach kampanii edukacyjnej „Jedz lokalnie, myśl globalnie. Od szkolnych ogrodów do zrównoważonych systemów żywnościowych“.

Zachęcamy szczególnie nauczycieli/ki i edukatorów/ki do korzystania z nich na lekcjach przedmiotowych oraz zajęciach dla dzieci i młodzieży. W scenariuszach poruszyliśmy najważniejsze kwestie związane z tematyką żywności, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu lokalnego, wpływu produkcji i konsumpcji żywności na środowisko naturalne oraz znaczenia wyborów indywidualnych.

Scenariusze to efekt pracy zespołu kampanii z ekspertkami w dziedzinie edukacji globalnej oraz edukacji na różnych etapach szkolnictwa. Łącznie przygotowaliśmy 21 scenariuszy, po 7 dla 3 etapów edukacyjnych - szkoła podstawowa klasy IV-VI (II etap), gimnazjum (III etap) oraz szkoły ponadgimnazjalne (IV etap). Dzięki ścisłej współpracy z nauczycielkami z Krakowa, Warszawy i Olkusza, udało nam się je przetestować na zajęciach lekcyjnych w szkołach biorących udział w kampanii oraz uwzględnić ich uwagi i rekomendacje. Scenariusze znajdują się w folderach dołączonych na końcu artykułu.

Specyfika pracy ze scenariuszami

W naszym zamyśle 7 scenariuszy z każdego etapu edukacyjnego tworzy całość pod względem poruszanej tematyki, dlatego zachęcamy do zrealizowania wszystkich 7 scenariuszy z jedną grupą. Scenariusze przedstawiają po kolei zagadnienia żywnościowe (produkcję/wytwarzanie, przetwarzanie, transport, dystrybucję, konsumpcję) z perspektywy wybranego produktu lub zjawiska. Sugerowany czas na realizację pojedynczego scenariusza jest umowny - to do Was zależy decyzja, jak zrealizować materiał, opierając się na zaangażowaniu/ poziomie dzieci i młodzieży, z którymi pracujecie. W scenariuszach zawarte są dodatkowe źródła i materiały, do których można zajrzeć w czasie przygotowania się do lekcji. Mogą być one realizowane na każdym przedmiocie lekcyjnym.

Uwaga: jeśli będziesz realizować scenariusz z etapu IV pt. "Ukryte koszty hamburgera", możesz pokazać film z polskimi napisami. Zgłoś się do nas, a my Ci go udostępnimy. W Internecie dostępna jest wersja anglojęzyczna.

Autorki scenariuszy:

II etap edukacyjny - Anna Kucińska

III etap edukacyjny - Dorota Moran

IV etap edukacyjny - Magdalena Klarenbach i Emilia Ślimko

Opieka merytoryczna: dr Katarzyna Jasikowska

Nadzór metodyczny: Bożena Szymonek

Informacja o kampanii

„Jedz lokalnie, myśl globalnie. Od szkolnych ogrodów do zrównoważonych systemów żywnościowych“ to kampania edukacyjna skierowana do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 12 krajów europejskich, Burkina Faso oraz Senegalu. Jego celem jest wzmocnienie potencjału młodzieży oraz kadry nauczycielskiej w umiejętności krytycznego rozumienia problemów globalnych i aktywnego angażowania się w ich rozwiązywanie. Projekt uwzględnienia szczególnie tematykę związaną z współczesnym modelem produkcji i konsumpcji żywności w kontekście problemów środowiskowych i społecznych, jakie wywołuje oraz korzyści z budowania lokalnych systemów żywnościowych.

Projekt trwa od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2017. Działania skierowane są zarówno do młodzieży szkolnej jak i kadry nauczycielskiej. W tym czasie w każdym kraju partnerskim odbędą się: konkursy na foto-reportaże i produkcję filmów video, szkolenia z edukacji globalnej i dziennikarstwa obywatelskiego, międzynarodowe wizyty studyjne dla nauczycieli, akcje zakładania ogrodów w szkołach i wydarzenia publiczne skierowane do społeczności lokalnych. Opracowane zostaną innowacyjne narzędzia edukacyjne dla kadry nauczycielskiej do pracy na każdym etapie nauczania szkolnego oraz aplikacja na telefon dla młodzieży.

W Polsce projekt realizowany jest przez Związek Stowarzyszeń Polską Zieloną Sieć we współpracy z Fundacją Otwarty Plan. Dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Międzynarodowa strona projektu: www.eathink2015.org

Jeśli jesteś zainteresowana/y udziałem w projekcie napisz do nas!

Koordynator projektu: Paweł Stankiewicz, pawelstankiewicz@zielonasiec.pl

Koordynatorki ds. edukacji: Magdalena Klarenbach, klara@otwartyplan.org; Emilia Ślimko, emilia@otwartyplan.org

fot. Flickr

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć