Scenariusze lekcji — klimat a ubóstwo

W ramach międzynarodowej kampanii „Dla Klimatu Przeciw Ubóstwu” przygotowaliśmy scenariusze lekcyjne, dzięki którym uczniowie polskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zapoznają się z tematyką zmian klimatu w kontekście ich dramatycznego wpływu na ludzi zamieszkujących kraje najuboższe.

Uwaga, już można zamawiać broszurkę ze scenariuszami lekcji! Aby otrzymać wydrukowane scenariusze, napisz do Natalii -- natalia@globalnepoludnie.pl

Pokaz slajdów

Na stronie dostępny jest również pokaz slajdów, ukazujący w jaki sposób mieszkańcy Globalnego Południa, wskutek globalnego ocieplenia, borykają się z problemami, zagrażającymi ich życiu, zdrowiu i prawu do rozwoju.

Ważny temat do zaprezentowania na lekcjach

W istniejącym programie nauczania brakuje kompleksowego podejścia do tematu zmian klimatu, które stanowią największe wyzwanie humanitarne naszych czasów, a mimo to traktowane są głównie jako zagadnienie geograficzne, biologiczne czy chemiczne.

Zestaw sześciu scenariuszy lekcyjnych wypełnia tę lukę, dostarczając nauczycielom fachowej wiedzy, uwrażliwiając młodzież szkolną na problem ubóstwa klimatycznego i motywując do podejmowania działań odpowiedzialnych globalnie.

Skutki zmian klimatu dziś

Zmiany klimatu to rzeczywistość, z którą już dziś musimy się zmierzyć. Skutki antropogenicznych zmian klimatu przyczyniają się do

To kraje Globalnego Południa, które nie miały jeszcze szansy na rozwój swoich gospodarek i tym samym poprawę warunków życia najuboższych mieszkańców, odczują około 70 — 80% skutków globalnego ocieplenia, za które odpowiedzialne są przede wszystkim kraje uprzemysłowione, w tym Polska.

Edukacja o światowych współzależnościach

Edukacja młodych ludzi w zakresie zmian klimatu i ich ludzkiego wymiaru jest konieczna nie tylko dlatego, że pomaga zrozumieć ogólnoświatowe współzależności, ale również dlatego, że stanowi klucz do uczenia przyszłych pokoleń podejmowania odpowiedzialności za otaczającą nas rzeczywistość, bycia wrażliwym na ludzką krzywdę i tworzenia bardziej sprawiedliwego świata.

Przygotowane przez Polską Zieloną Sieć materiały edukacyjne w postaci dostępnych na stronie Dla Klimatugry komputerowej, mapy myśli oraz pokazu slajdów stanowią doskonałe uzupełnienie dla scenariuszy lekcyjnych.

Plakat z MAPĄ globalnych zależności

Dodatkowym uzupełnieniem scenariuszy jest plakat pokazujący w zwięzłej postaci to, jak wyglądają globalne zależności, szczególnie jeśli chodzi o powiązanie: naszych działań, zmian klimatu i pogłębienia ubóstwa.

Plakat udostępniamy w PDF i można go wydrukować praktycznie w dowolnym formacie. Sugerujemy druk w formacie A2, ale im większy format tym lepiej. Plakat będzie uzupełnieniem przesyłanej broszurki ze scenariuszami!

Zachęcamy do pobierania scenariuszy i prezentowania uczniom.

Open publication - Free publishing - More biologia

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć