Scenariusze lekcji dla nauczycieli

Zachęcamy do korzystania ze scenariuszy lekcji, które pokazują jak rozmawiać o największych wyzwaniach dzisiejszego świata oraz jak przedstawić w interesujący i budujący sposób problemy wielu społeczeństw. Scenariusze pokazują jaki związek mają zachowania i decyzje mieszkańców Globalnej Północy z życiem ludzi w krajach Globalnego Południa. W sumie 200 stron informacji i propozycji na edukację młodzieży. Wszystkie scenariusze mają podaną podstawę programową.


Przeznaczony do prowadzenia zajęć z uczniami i uczennicami z II, III i IV etapu edukacyjnego pakiet „Jedz lokalnie, myśl globalnie!” z 2016 r., poświęcony jest w całości tematyce żywności w zglobalizowanym świecie. Wprowadza w temat współczesnej produkcji i konsumpcji żywności, zawiera 21 scenariuszy zajęć oraz przykłady działań aktywizujących dla uczniów i uczennic. Pakiet powstał w ramach kampanii edukacyjnej „Jedz lokalnie, myśl globalnie. Od szkolnych ogrodów do zrównoważonych systemów żywnościowych“.W 2015 r. w ramach kampanii edukacyjnej „Jedz lokalnie, myśl globalnie. Od szkolnych ogrodów do zrównoważonych systemów żywnościowych“ przygotowaliśmy scenariusze zajęć o tematyce żywnościowej, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu lokalnego, wpływu produkcji i konsumpcji żywności na środowisko naturalne oraz znaczenia wyborów indywidualnych. Łącznie 21 scenariuszy, po 7 dla 3 etapów edukacyjnych - szkoła podstawowa klasy IV-VI (II etap), gimnazjum (III etap) oraz szkoły ponadgimnazjalne (IV etap), wraz z filmem "Ukryte koszty hamburgera".


Podczas kampanii "Rozwój Północy kontra rozwój Południa" w 2012 r. przygotowaliśmy publikację pt. "Zależności Globalne. Scenariusze zajęć lekcyjnych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych". Scenariusze są narzędziem pracy z młodzieżą w zakresie edukacji globalnej. 17 scenariuszy lekcji obejmuje takie tematy jak prawo do rozwoju, grabież energii, znaczenie i skutki wolnego handlu, prawa ludności tubylczej, bogactwa naturalne krajów globalnego Południa, związek równouprawnienia z rozwojem, handel żywnością. Każdy z działów poprzedzony jest wprowadzeniem merytorycznym, a prócz tego same scenariusze zawierają sporą dawkę informacji. Dlatego publikacja może być dobrym źródłem wiedzy nie tylko dla nauczycieli.

Scenariusze lekcyjne „Dla Klimatu Przeciw Ubóstwu” powstały w 2011 r. w ramach międzynarodowej kampanii o tym samym tytule. Dzięki scenariuszom uczniowie polskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zapoznają się z tematyką zmian klimatu w kontekście ich dramatycznego wpływu na ludzi zamieszkujących kraje najuboższe. Zestaw 6 scenariuszy lekcyjnych dostarcza nauczycielom fachowej wiedzy, uwrażliwiając młodzież szkolną na problem ubóstwa klimatycznego.

Dodatkowym uzupełnieniem scenariuszy jest plakat pokazujący w zwięzłej postaci to, jak wyglądają globalne zależności, szczególnie jeśli chodzi o powiązanie naszych działań, zmian klimatu i pogłębienia ubóstwa.


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć