Sachs wzywa do utworzenia nowego funduszu na rzecz rolnictwa w Afryce

Wpływowy ekonomista - Jeffrey Sachs rozpoczął promocję swojego pomysłu, którego głównym założeniem jest ufundowanie nowej instytucji zajmującej się rolnictwem w biednych krajach. W parlamencie europejskim wzywał Europejskich donatorów do zintensyfikowania działań dziedzinie rolnictwa poza doraźną pomocą żywnościową. Zachęcanie do zwiększenia inwestycji na rolnictwo jest godne uwagi i słuszne, pytanie jednak czy tworzenie nowej instytucji jest najlepszym sposobem do osiągnięcia tego celu?

Ogromny oddźwięk pomysłów Sachsa

Sachs jest ekspertem, którego opinie przyciągają polityczną i publiczną uwagę za pośrednictwem mediów, jest bardzo przekonującym mówcą. Jego propozycje zwykle spotykają się z istotnym oddźwiękiem w mediach i mają wpływ na dyskusje w łonie instytucji międzynarodowych.

Profesor Sachs proponuje rozwinąć system pomocy dla małych gospodarstw rolnych, przede wszystkim w zdobywaniu ziaren i nawozów w celu zwiększenia produkcji rolnej.
Wg Sachsa - to lepszy pomysł na uporanie się z biedą.

Stało się tak w Malawi - wbrew zaleceniom donatorów - i doprowadziło do wielkiego sukcesu. Sachs twierdzi, że do tej pory agendy rozwojowe takie jak Bank Światowy, często kładły nacisk na to by likwidować państwowe subwencje rolnicze. Mówi, że:

„Afrykańscy farmerzy nie mają środków na zakup kluczowych środków ochrony roślin i wysokowydajnych nasion. Donatorzy (państwa) dokonaliby wiele dobrego koncentrując się mniej na dostarczaniu drogiej żywności z Europy i USA. Zamiast tego powinni kłaść nacisk na pomoc afrykańskim rolnikom w polepszeniu dostępu do środków, które są niezbędne do osiągnięcia większej produktywności”

Malawi podwoiło produkcję nasion siewnych w ciągu trzech ostatnich lat właśnie dzięki tego rodzaju inwestycjom.

Czy nowa instytucja jest dobrym rozwiązaniem?

Do tej pory wszystko się zgadza. Jednak sugestia Sachsa by ufundować nową instytucję: Globalny Fundusz na rzecz Rolnictwa Afrykańskiego jest już kontrowersyjna. Wg Eurodad takie plany mogłyby się spotkać z dużym oporem wielu innych instytucji, zwłaszcza, że Sachs mówi o kwocie 8 miliardów dolarów, które mogłyby być dystrybuowane przez ten fundusz.

Z drugiej strony zgodnie z szacunkami UNDP, na świecie istnieje już około 1000 międzynarodowych organizacji i systemów finansowania pomocy. Stanowi to także problem dla rządów krajów rozwijających się, bowiem zarządzanie relacjami z wieloma organizacjami jest bardzo skomplikowane.

Eurodad sugeruje ostrożność w tworzeniu nowych mechanizmów i instytucji, zamiast tego powinno się wykorzystać lepiej te, które istnieją w celu, o którym mówi Sachs, czyli wsparciu afrykańskiego rolnictwa.

Pełna wersja tekstu jest dostępna w języku angielskim na naszej stronie:

Sachs appeals for new agriculture aid fund


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć