SLD o pomocy rozwojowej w uchwale z 1 czerwca 2008

Na stronie Sojuszu Lewicy Demokratycznej pojawiła się uchwała z 1 czerwca 2008 roku (Uchwała nr 4 IV Kongresu SLD), w której wspomina się o pomocy rozwojowej wymienionej wśród najważniejszych zadań polskiej polityki zagranicznej.

Oto fragment uchwały:

Polska powinna wspierać reformę Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby mogła ona skutecznie działać na rzecz stworzenia nowego ładu światowego oraz przeciwdziałać zagrożeniom regionalnym i globalnym. Multilateralne podejście do rozwiązywania problemów świata jest dzisiaj koniecznością.

Polska winna aktywnie wspierać światowe wysiłki na rzecz zwiększenia pomocy rozwojowej dla najbiedniejszych regionów świata.

W tym kontekście – także jako aktywny członek Partii Europejskich Socjalistów i Międzynarodówki Socjalistycznej -opowiadamy się również za bliższą współpracą Polski z najważniejszymi państwami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Tego rodzaju oświadczenie w uchwale polskiej partii politycznej jest prawdopodobnie precedensowe.

Jeśli ktoś spotkał się z uwzględnieniem pomocy rozwojowej w dokumentach jednej z polskich partii politycznych prosimy o informację.

Źródło: Pełny tekst uchwały nr 4 IV Kongresu SLD 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć