Film o działaniach PZS w Ghanie "Akcja dla Globalnego Południa" 2006

Od 2006 roku realizujemy program rozwoju wybranych obszarów wiejskich w regionie Volta. Koncentrujemy się na działaniach, które przyczyniają się do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju, zapewniają długotrwałość osiąganych rezultatów i minimalizują negatywne skutki dokonujących się przemian społeczno-gospodarczych.

IMG/flv/FILM_ghana.flv

Dlaczego Ghana? Ghana jest w czołówce najlepiej rozwiniętych krajów Afryki Zachodniej. Jej bogactwo w zasoby naturalne od dziesiątków lat przyciąga zagranicznych przedsiębiorców i pośredników, a mimo to szacuje się, że ok. 40. proc. jej mieszkańców żyje za mniej niż 1$ dziennie.

Na początku lat 90. w porozumieniu z Międzynarodowym Funduszem Walutowym rząd Ghany dokonał szereg reform, które przyniosły zarówno pozytywne jak i negatywne zmiany społeczno-gospodarcze. Zniesienie barier celnych i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych pozbawiła wielu Ghanijczyków miejsc pracy przyczyniając się do dużego rozwarstwienia społeczeństwa. Rozpoczęła się jednocześnie wędrówka ludzi z obszarów wiejskich do miast. Te niestety stosunkowo niewiele mają do zaoferowania, dlatego powoli obserwujemy proces nakręcania się spirali biedy i przemocy.

Pomagamy w likwidowaniu źródeł problemów dostarczając wiedzę na temat alternatywnych metod zarobkowania na obszarach wiejskich i zwiększania efektywności tradycyjnego rolnictwa. Naszymi partnerami są liderzy społeczności lokalnych i Friends of the Earth Ghana.

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć