Ghana 2011 — filmy!

Po dokumentacji zdjęciowej, którą niedawno opublikowaliśmy nadchodzą krótkie impresje filmowe. Pierwszy film udało się złożyć z fragmentów filmowych, drugi jest przede wszystkim pokazem zdjęć z zachowaniem sekwencji wydarzeń w tworzeniu plantacji ananasów.

Mamy nadzieję, że filmy pokazują co m. in. zostało dokonane w 2011 roku w Ghanie w ramach projektu i współpracy z lokalnymi wspólnotami.

Walka z malarią — wsparcie wspólnot w Ghanie 2011

Plantacje ananasów — wsparcie wspólnot w Ghanie 2011

Filmy są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Zielonej Sieci. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć