Rolnictwo jako szansa na bezpieczeństwo żywnościowe Haiti

Sześć miesięcy po katastrofalnym w skutkach trzęsieniu ziemi Haiti powoli dźwiga się z upadku. Międzynarodowa pomoc żywnościowa nie wystarcza jednak, aby mieszkańcom wyspy zapewnić stały dostęp do żywności.

Okazuje się, że brak wystarczającego wsparcia dla małych gospodarstw rolnych osłabia podejmowane już działania, mające na celu wzrost bezpieczeństwa żywnościowego, lokalnej produkcji żywności oraz szans na zarobek ludności terenów wiejskich.

„Większość działań pomocowych skupia się wokół problemów mieszkańców miast, ale jeśli naprawdę chcemy przezwyciężyć skutki trzęsienia ziemi w kraju, to nie można zapominać o terenach wiejskich” – powiedział Etienne Peterschmitt, koordynator działań na Haiti z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO)

„Zwiększenie inwestycji w rolnictwo oraz utworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich jest absolutnie niezbędne, by zatrzymać migracje ludności do Port-au-Prince i aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe w całym kraju” - kontynuuje Peterschmitt.

FAO oraz Ministerstwo Rolnictwa Haiti rozdysponowało do tej pory pośród 72 000 gospodarstw rodzinnych niezbędne materiały rolnicze, jak ziarna i nawozy. Ta pomoc umożliwiła ponad 360–ciu tysiącom ludzi produkcję i konsumpcję ich własnej żywności, a jej sprzedaż pozwoliła na pokrycie wydatków związanych z opieką zdrowotną oraz edukacją.

Paląca potrzeba inwestycji w rolnictwo zrodziła, pod wodzą FAO i Ministerstwa Rolnictwa, wspólną inicjatywę ponad 170 organizacji pozarządowych i rządowych, mającą na celu dotarcie z niezbędnymi narzędziami i materiałami rolniczymi do kolejnych 80 000 rolników. Dodatkowo 10 000 gospodarstw rodzinnych otrzyma pomoc w zakresie uprawy warzyw na obszarach położonych najbliżej stolicy.

Działania pomocowe skupiają się głównie na terenach najbardziej dotkniętych trzęsieniem ziemi oraz, co ważne, uwzględniają niebezpieczeństwa związane z huraganami, bowiem w tym roku prognozy dla Haiti są pod tym względem mało pomyślne. Wobec tych zagrożeń zarówno uprawy jak i magazyny z nasionami, żywnością oraz narzędziami są umieszczane w miejscach najmniej narażonych na skutki huraganów, a rolników przygotowuje się na najtrudniejsze. Trwają również intensywne prace nad umocnieniem krajowej sieci informacyjnej związanej z rolnictwem oraz bezpieczeństwem żywnościowym, co ma się również przełożyć na wzrost efektywności działań w tych obszarach.

Źródło: FAO 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć