Rolnictwo Afryki Wschodniej czeka trudna przyszłość

Jeżeli kraje Afryki Wschodniej nie podejmą szeroko zakrojonych działań dostosowujących rolnictwo do zmieniającego się klimatu, gwałtownie rosnącą populację regionu czeka bardzo trudna przyszłość, stwierdza raport opublikowany przez Międzynarodowy Instytut Badawczy Polityki Żywnościowej (IFPRI - International Food Policy Research Institute).

Raport "Rolnictwo Afryki Wschodniej i zmiany klimatu" analizuje zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego w 11 krajach w Afryce Wschodniej i Środkowej - Burundi, Demokratycznej Republice Konga, Erytrei, Etiopii, Kenii, Madagaskarze, Ruandzie, Sudanie, Sudanie Południowym, Tanzanii i Ugandzie. Dostępne dane dotyczące stanu rolnictwa oraz prognozy odnośnie zmian klimatu wskazują, że region ten jest coraz mniej zdolny do zaspokojenia potrzeb żywnościowych swoich mieszkańców, których liczba bardzo szybko rośnie. Tylko między 1988 a 2008 rokiem populacja w regionie - bez Demokratycznej Republiki Kongo - wzrosła aż o 74%. Do 2050 r. liczba ludności może się podwoić.

Pomimo postępującej urbanizacji i rozwijającego się przemysłu, rolnictwo nadal dominuje w gospodarce krajów Afryki Wschodniej. W całym regionie rolnictwo wytwarza rocznie do 43% produktu krajowego brutto. Jednakże tutejsza produkcja żywności staje przed coraz większymi problemami - erozja gleby i spadek wydajności, wyczerpywanie się zasobów, kiepska infrastruktura, brak rzetelnych danych i odpowiednich polityk. Tymczasem klimat staje się coraz bardziej nieprzewidywalny, a zjawiska pogodowe coraz gwałtowniejsze.

Jak wskazuje raport, zmiany klimatu będą miały daleko idące konsekwencje dla milionów ubogich i zmarginalizowanych mieszkańców regionu, dla większości których rolnictwo stanowi podstawowe źródło utrzymania i których zdolność samodzielnej adaptacji do efektów globalnego ocieplenia jest niewielka.

Ponura perspektywa

Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańcom Afryki Wschodniej nie będzie możliwe bez niezbędnej adaptacji do zmieniającego się klimatu, stwierdza raport. Uprawy w regionie w przeważającej mierze są zależne od opadów deszczu, a prognozy wskazują, że na wielu obszarach nastąpi spadek opadów i zwiększy się częstotliwość występowanie susz. Jakie mogą być tego konsekwencje można było się przekonać w 2011 roku, gdy długotrwałe susze nawiedziły Etiopię, Kenię i Tanzanię.

O ile nie zostaną podjęte odpowiednie działania dostosowawcze, perspektywy dla regionu są dosyć ponure, ostrzegają autorzy raportu. Wzrosty temperatury i spadek opadów mogą skutkować zmniejszeniem plonów pszenicy, soi, sorgo i ryżu. Szacuje się, że w zależności od rośliny, spadek plonów będzie wahał się między 5% a 20%. Najbardziej ucierpi produkcja ryżu. Konsekwencją spadku plonów będzie wzrost cen. Według prognoz, spośród wszystkich roślin uprawianych w regionie do 2050 r. najbardziej zdrożeje kukurydza. Niektóre scenariuszy przewidują, że jej cena na rynkach światowych ulegnie nawet podwojeniu.

Sytuacja nie będzie jednakże taka sama w całym regionie. Na niektórych jego obszarach przewidywany jest wzrost opadów, co może przełożyć się na nieznaczne zwiększenie plonów kukurydzy i ryżu. Co więcej, dzięki działaniom adaptacyjnym możliwy jest wzrost plonów kukurydzy w regionie nawet o ponad 50 procent do 2050 r.

Narzędzie dla decydentów

Raport może stanowić ważne źródło informacji dla rządów opisywanych krajów oraz instytucji działających w regionie. "Raport może być pomocny dla decydentów politycznych na dwa główne sposoby", mówi Timothy Thomas z IFPRI. "Po pierwsze, szczegółowe mapy dotyczące przewidywanych zmian wydajności kluczowych upraw pomogą czytelnikom zidentyfikować klimatyczne "gorące punkty", gdzie działania powinny być priorytetem. Po drugie, raport zbiera razem prognozy dotyczące zmian klimatu, populacji, dochodów oraz technologii rolniczych i patrzy w przyszłość, aby pokazać, co oznaczają one dla każdego z krajów w odniesieniu do wydajności rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego oraz odżywiania."

Z całością raportu (w języku angielskim) oraz jego poszczególnymi częściami możecie zapoznać się na stronie IFPRI.

Źródło: Climate News Network i IFPRI


stopka 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć