Rekrutacja to programu GLEN 2011

Polska Akcja Humanitarna rozpoczyna rekrutację do kolejnej edycji programu GLEN.

GLEN Europe W ramach GLEN (Global Education Network of Young Europeans) młodzi ludzie wyjeżdżają na 3-miesięczne staże do organizacji w krajach globalnego Południa (tym razem Kenii lub Ugandy), w trakcie których pracują na rzecz lokalnych społeczności. Po powrocie do Polski wykorzystują zdobyte doświadczenie organizując wydarzenia z zakresu edukacji globalnej (np. warsztaty, wystawy, pokazy filmów, gry miejskie).

GLEN to coś więcej niż staż za granicą. To ponadroczny cykl, w trakcie którego wolontariusze przygotowują się wraz z innym Europejczykami (Europejkami) do pobytu w organizacji z kraju globalnego Południa, dowiadują się czym jest edukacja globalna i jak mogą przyczynić się do jej popularyzacji. Na stażu wolontariuszom towarzyszy jeden lub dwóch uczestników(czek) z innych krajów europejskich zrzeszonych w sieci GLEN. Wspólnie realizują swój projekt i poznają kraj, który ich gości.

W przyszłym roku oferujemy dwa staże: w Kenii i w Ugandzie. Pierwszy odbędzie się w Mathare Youth Sport Association, gdzie wolontariusz(ka) będzie pracował(a) z dziećmi między 12 a 17 rokiem życia. Jego (jej) zadaniem będzie pomoc w stworzeniu dokumentacji filmowej i fotograficznej wydarzeń organizowanych przez MYSA, nauczenie podopiecznych obsługiwania kamery i aparatu fotograficznego oraz rozwijanie umiejętności dziennikarskich.

Natomiast w Somero Uganda wolontariusz(ka) będzie miał(a) okazję pracować z dziewczętami ze slumsu, dla których organizować będzie zajęcia kulturalno-artystyczne (m.in. fotograficzne, taneczne i teatralne). Wolontariusz(ka) pomoże także przy tworzeniu długofalowego planu działań organizacji.

Do obu projektów poszukujemy młodych ludzi (21-30 lat), którzy będę chętni do działania na polu edukacji globalnej po powrocie ze stażu.

Na aplikacje czekamy do 10 stycznia 2011 roku. Nie czekaj na ostatnią chwilę - wyślij swoje zgłoszenie już dziś!

Więcej informacji na temat programu oraz dokładne opisy tegorocznych projektów znajdziesz na stronie: http://pah.org.pl/edukacja_humanita...

Strona internetowa GLEN: http://glen-europe.org


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć