Rekrutacja szkół do programu „Szkoła Globalna działa lokalnie”

Polska Akcja Humanitarna zaprasza gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne do udziału w prekursorskim, międzynarodowym programie „Szkoła Globalna działa lokalnie”, realizowanym we współpracy z czterema organizacjami z Austrii, Czech, Słowacji i Malty. Do 2012 roku w programie weźmie udział kilkaset szkół z tych krajów.

Czym jest program? Program „Szkoła Globalna działa lokalnie” z zakresu edukacji globalnej łączy edukację obywatelską ze współkształtowaniem lepszego, bardziej sprawiedliwego świata dla wszystkich ludzi, w tym mieszkańców krajów Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Młodzi ludzie uczą się w szkole o zagadnieniach współczesnego świata i współzależnościach między krajami bogatymi i krajami mniej rozwiniętymi. Dwa podstawowe zagadnienia programu to wspieranie Sprawiedliwego Handlu i powstrzymywanie zmian klimatycznych. Poprzez te tematy młodzież dowiaduje się jaki ma wpływ na życie ludzi w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej i co oni, ich szkoła i społeczność lokalną mogą wspólnie zrobić, aby zmniejszyć ubóstwo na świecie. Dzięki temu uczniowie zdobywają umiejętności potrzebne w dobie globalizacji. Program przygotowuje szkoły do przeprowadzenia akcji na rzecz mieszkańców Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej we współpracy ze społecznością lokalną – lokalnymi instytucjami, firmami i organizacjami.

Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli i nauczycielek, którzy chcą stosować innowacyjne metody nauczania w realizacji swojego programu przedmiotowego.

Jakie są korzyści z udziału w programie dla szkół? Program stworzyliśmy dlatego, że chcemy wspierać ludzi w uboższych krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Polska Akcja Humanitarna wie, że działając na rzecz Sprawiedliwego Handlu i zrównoważonego rozwoju, możemy zapewnić lepsze życie obecnym i przyszłym pokoleniom – w Polsce i na całym świecie. W te dążenia mogą Państwo się włączyć .

Program przygotowany jest jednak w ten sposób, by zapewnić także konkretne korzyści nauczycielom i młodzieży z polskich szkół uczestniczących w programie:

_*bezpłatne atrakcyjne materiały edukacyjne i wysokiej jakości szkolenia oferowane w ramach programu pomagają nauczycielom i nauczycielkom realizować nową podstawę programową, (która w o wiele większym stopniu uwzględnia tematykę globalną) i w ten sposób lepiej przygotować uczniów do egzaminu na zakończenie szkoły _*dzięki atrakcyjnym materiałom (w tym audio-wizualnym) nauczyciele i nauczycielki motywują młodzież do dalszej nauki _*młodzież porządkuje i pogłębia wiedzę o tematyce globalnej znanej z mediów i codziennego życia – dzięki temu lepiej rozumie, jak naprawdę działa świat w dobie postępującej globalizacji i uczy się jak dokonywać trafnych wyborów życiowych _*młodzież ma możliwość kontaktów z rówieśnikami z innych krajów Europy i uczestnictwa w europejskiej kampanii społecznej w 2011 roku _*poprzez zdobycie rzetelnej wiedzy i możliwość wykorzystanie jej w praktyce młodzi ludzie zdobywają poczucie sprawczości – przekonują się, że ich działania mają znaczenie i mogą prowadzić do konkretnych, pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu i na świecie _*samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie akcji daje młodym ludziom i ich rodzicom dumę z osiągnięć i zwiększa ich poczucie wartości.

Jak PAH wspiera szkoły w realizacji programu? Przede wszystkim szkolimy przedstawicielki i przedstawicieli kadry pedagogicznej z zagadnień globalnych, m.in. Sprawiedliwego Handlu i zmian klimatycznych. Przekazujemy szkołom atrakcyjne materiały i metody nauczania o tematyce globalnej, jak również praktyczne wskazówki dotyczące przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji. Wspieramy szkoły w nawiązaniu i umacnianiu współpracy ze społecznością lokalną oraz oferujemy bezpłatne materiały promocyjne do wykorzystania podczas akcji (ulotki, plakaty, naklejki, filmy).

Podczas realizacji programu utrzymujemy bliski kontakt ze szkołami i wspieramy je doświadczeniem i kontaktami Polskiej Akcji Humanitarnej w kontaktach ze społecznością lokalną, lokalnymi władzami i mediami Kadra pedagogiczna i młodzież szkolna ma możliwość uczestnictwa w międzynarodowym konkursie, warsztatach i ważnej, ogólnoeuropejskiej akcji na jesieni 2011 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.szkolaglobalna.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 czerwca 2010 r. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania, korespondencję proszę kierować na adres koordynatorki programu: anna.kucinska@pah.org.pl


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć