Reforma europejskiej polityki agropaliwowej opóźniona

Ministrowie ds. energii krajów członkowskich UE podczas spotkania w Brukseli 12 grudnia 2013 roku nie doszli do porozumienia w sprawie reformy europejskiej polityki agropaliwowej. Tym samym nie wykorzystali okazji, aby naprawić politykę, którą były Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. prawa do żywności, Jean Ziegler, nazwał "zbrodnią przeciw ludzkości".

Litewska propozycja zablokowana

Ministrowie głosowali nad kompromisową propozycją przygotowaną przez litewską prezydencję UE. Zaproponowana wersja nowych regulacji osłabiała propozycję reformy, którą Komisja Europejska przedstawiła w październiku 2012 roku. Przede wszystkim zwiększała z 5% do 7% limit udziału agropaliw produkowanych na bazie upraw żywnościowych (tzw. agropaliw pierwszej generacji) w transporcie do 2020 roku.

Choć większość krajów członkowskich była gotowa poprzeć litewską propozycję, ostatecznie została ona zablokowana. Z jednej strony, odrzuciły ją kraje, takie jak Polska i Węgry, które swój sprzeciw wobec, ich zdaniem, zbyt daleko idącej reformy motywują głównie koniecznością ochrony rodzimych producentów. Z drugiej strony, kraje Beneluksu, Dania i Włochy uznały przedstawioną propozycję za zbyt mało ambitną i w niewystarczający sposób chroniącą mieszkańców krajów najuboższych oraz środowisko przed negatywnymi konsekwencjami agropaliwowego boomu napędzanego przez dotychczasową politykę UE. Tym samym, reforma została odłożona do 2014 roku.

Należy wspomnieć, że w sprawie zmiany polityki agropaliwowej wypowiedział się już Parlament Europejski, o czym informowaliśmy tutaj.

Konieczne szybkie działania

Organizacje pozarządowe domagające się zdecydowanej rewizji europejskiej polityki agropaliwowej, tak aby brała pod uwagę światowe bezpieczeństwo żywnościowe oraz problem emisji gazów cieplarnianych pochodzącej z pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC), przyjęły z mieszanymi uczuciami wynik spotkania ministrów ds. energii. Choć wyraziły zadowolenie z faktu, że takie kraje, jak Dania, Holandia i Włochy, sprzeciwiły się kompromisowi osłabiającemu pierwotną propozycję Komisji Europejskiej, to jednocześnie skrytykowały bezczynność ministrów wobec negatywnych konsekwencji polityki agropaliwowej w obecnym kształcie. "Rozwój agropaliw konkurujących o ziemię z żywnością musi zostać powstrzymany i ta decyzja nie może czekać", powiedział Sebastien Risso z Greenpeace.

Laura Sullivan z organizacji ActionAid podkreśliła, że obowiązująca polityka, która jest przyczyną zawłaszczania ziemi, niestabilności cen żywności i ostatecznie głodu, musi zostać jak najszybciej zreformowana. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy UE aspiruje do bycia liderem w wypracowaniu nowych globalnych zobowiązań dotyczących walki z ubóstwem i głodem na świecie po roku 2015.

Więcej o agropaliwach i wpływie europejskiej polityki energetycznej na bezpieczeństwo żywnościowe przeczytacie tutaj.

Źródło: Greenpeace i ActionAid

Zdjęcie: Friends of the Earth Europe / flickr


stopka 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć