Reforma WPR a prawo do żywności

W trwającej debacie nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej zabrał niedawno głos specjalny sprawozdawca ONZ ds. prawa do żywności, Olivier De Schutter. Zwrócił on uwagę, że dotychczasowa dyskusja w większości przypadków pomija kwestię wpływu WPR na realizację prawa do żywności w krajach Globalnego Południa, zwłaszcza w ubogich krajach będących importerami żywności. W specjalnie opublikowanym dokumencie De Schutter wskazuje, dlaczego obecna reforma WPR stanowi wyjątkową okazję do uwzględnienia tego wpływu w polityce rolnej UE.

Dokument składa się z 3 części. Sekcja I prezentuje UE jako eksportera produktów rolnych. W sekcji II wyjaśniona jest rola UE jako importera towarów rolnych. Dokument kończy sekcja III zawierająca wnioski i rekomendacje, których przyjęcie pomoże reformie WPR przyczynić się do realizacji prawa do żywności na poziomie globalnym.

Wśród rekomendacji specjalnego sprawozdawcy ONZ znalazły się m.in.:
- konieczność monitorowania przez EU wpływu WPR na eksport produktów rolnych do krajów rozwijających się;
- stworzenie mechanizmu umożliwiającego składanie skarg przez organizacje rolnicze z krajów będących partnerami handlowymi UE;
- zapewnienie, że umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA) między UE a krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku będą zachęcać kraje będące importerami żywności do wzmacniania własnego sektora rolnego;
- zintegrowanie WPR z większą strategią mającą na celu poprawę funkcjonowania systemów żywnościowych;
- zmiana europejskiej polityki dotyczącej produkcji biopaliw.

Z pełnym tekstem dokumentu możecie zapoznać się tutaj. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć