Raport Sterna dowodzi, że walka ze zmianami klimatu sie opłaca

Raport Stern’a stwierdza: "Zmiany klimatyczne wpłyną na podstawy egzystencji ludzi na całym świecie – na dostęp do wody, produkcję żywności, zdrowie i środowisko naturalne. W miarę wzrostu temperatury setkom milionów ludzi grozi głód, niedostatek wody i zalewanie obszarów nabrzeżnych.

Korzystając z formalnych modeli ekonomicznych szacujemy, że niepodjęcie żadnych działań pociągnie za sobą ogólne koszty i ryzyko zmian klimatycznych odpowiadające stracie co namniej 5% globalnego PKB rocznie – w tym roku i w każdym następnym. Wzięcie pod uwagę szerszego zakresu ryzyka i konsekwencji oznacza, że strata ta zwiększa się do 20% PKB, a nawet więcej.

Natomiast koszty podjęcia działań – redukcji gazów cieplarnianych w celu uniknięcia najgorszych konsekwencji zmian klimatycznych – można ograniczyć do około 1% globalnego PKB w skali rocznej. Pobierz załączony dokument stanowiący podsumowanie Raportu Stern’a źródło: http://www.hm-treasury.gov.uk/d/ste...

Dokumenty do pobrania:Dodaj komentarz — zapraszamy do dyskusji!

 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć