Raport "PLON. Ziemia. Żywność. Życie. Stwórzmy lepszą przyszłość"

Z okazji Światowego Dnia Żywności Polska Akcja Humanitarna wydała raport „PLON", będący tłumaczeniem publikacji "GROW. Growing a Better Future" przygotowanej przez ekspertów organizacji Oxfam.

Globalny system żywnościowy jest sprawny tylko z punktu widzenia mniejszości. Dla większości mieszkańców Ziemi nie spełnia swoich zadań, o czym najdobitniej świadczy fakt, że blisko miliard ludzi na świecie cierpi głód. Raport Oxfam wskazuje na różnorakie przyczyny tej kryzysowej sytuacji: niesprawiedliwe relacje handlowe, zawłaszczanie ziemi, rosnące ceny żywności i ropy, zmiany klimatyczne, kryzys finansowy, nierówności między kobietami a mężczyznami.

Inna przyszłość jest jednak możliwa i możemy zbudować ją wspólnie - oto główne przesłanie raportu "PLON". Możemy produkować więcej żywności w bardziej sprawiedliwy i zrównoważony sposób. Możemy wywierać wpływ na rządy i korporacje, aby natychmiast podjęły niezbędne kroki w celu zmiany złej polityki, sprawiedliwego podziału dóbr i oszczędzania topniejących surowców naturalnych. Tylko podjęcie zdecydowanych globalnych działań w najbliższych latach umożliwi milionom ludzi nakarmienie swoich rodziny oraz pozwoli uniknąć globalnego kryzysu żywnościowego o katastrofalnych skutkach.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu na stronie Polskiej Akcji Humanitarnej.

Źródło: PAH 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć