Raport ONZ na temat potencjału rolnictwa ekologicznego

Opublikowany niedawno raport specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. prawa do żywności dowodzi, że dzięki rolnictwu ekologicznemu może zostać zwiększona produkcja żywności w Afryce, Azji Południowo-Wschodniej i Ameryce Południowej. Raport pokazuje, że rolnicy, którzy zdecydują się na produkcję ekologiczną mogą podwoić produkcję żywności w ciągu najbliższych 10 latach.

Przeprowadzona przez ekspertów ONZ analiza 286 projektów rolnictwa ekologicznego zrealizowanych po 2000 r. w 57 krajach Globalnego Południa wykazała, że przeciętny wzrost plonów wyniósł 80%. W Afryce przeciętny wzrost wyniósł aż 116%.

Autor raportu, Olivier De Schutter, podkreśla, że najwyższy już czas, aby zerwać z myśleniem, iż tylko uprzemysłowienie produkcji rolnej może przyczynić się do wzrostu plonów. Ponadto, dla krajów Globalnego Południa rolnictwo ekologiczne jest szansą na długotrwały rozwój oraz zmniejszenie ich zależności od kosztownych nawozów sztucznych, pestycydów oraz surowców takich jak ropa, na których bazuje rolnictwo konwencjonalne. „Nie rozwiążemy problemu głodu i nie powstrzymamy zmian klimatu przemysłowym rolnictwem i wielkimi plantacjami. Rozwiązanie leży we wzmacnianiu wiedzy i doświadczenia drobnych rolników, w zwiększaniu dochodu małych przedsiębiorców i tym samym przyczynianiu się do rozwoju wsi”, dodaje De Schutter.

Przekonanie dużych inwestorów do produkcji ekologicznej może być dużo trudniejsze, ponieważ nie istnieją jeszcze rozbudowane systemy zarządzania rolnictwem ekologicznym. W dodatku rolnictwo ekologiczne, w swym założeniu, ma na celu wzrost lub utrzymanie bioróżnorodności na danym terenie, a nie uprawę na zasadzie monokultur. „W związku z tym jest ono [rolnictwo ekologiczne] mniej adekwatne dla rozbudowanych łańcuchów produkcji i potrzeb rynku światowego. Dlatego może być też mniej atrakcyjne dla dużych inwestorów”, wyjaśnia specjalny sprawozdawca ONZ ds. prawa do żywności.

Raport podkreśla, że zarzucenie konwencjonalnych metod na rzecz rolnictwa ekologicznego przyczyniłoby się znacznie do rozwiązania takich problemów, jak głód, ubóstwo, zmiany klimatyczne i degradacja środowiska.

Źródło: ekonsument.pl 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć