Publikacje kampanii Wyżywić Świat

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z publikacjami, które przygotowaliśmy w ramach kampanii Wyżywić Świat w latach 2010-2012. Naszym celem było budowanie świadomości polskiego społeczeństwa na temat faktycznych przyczyn głodu i niedożywienia na świecie, a także promowanie zasad suwerenności żywnościowej oraz zrównoważonego rolnictwa jako skutecznych sposobów walki z nimi.

- Raport "Rosnące zagrożenie: zmiany klimatu, żywność i walka z głodem na świecie"

- Broszurka "Czy możliwy jest świat wolny od głodu?"

- Książka "Żywność i demokracja. Wprowadzenie do suwerenności żywnościowej"

- Poradnik "Czas na zmianę. Wybierz lokalność! Jak wspierać rolnictwo przyjazne przyrodzie i ludziom?"

- Książka "Food and Democracy. Introduction to Food Sovereignty"

- Broszura "Czy do naszych samochodów tankujemy głód? Europejska polityka energetyczna szanująca prawo do żywności"

- Broszura "Wspólna Polityka Rolna bardziej solidarna z krajami Globalnego Południa"

- Broszura "Na rzecz spójności polityk europejskich z działaniami zwalczającymi głód na świecie"

- Ulotka "Czy wiesz, że... codziennie głosujesz widelcem? Postaw na lokalność!"

- Wystawa "Żywność i społeczeństwo"

- Ulotka "Czy 270 mln mieszkańców Afryki musi cierpieć głód?"

Zachęcamy także do lektury innych materiałów poruszających tematy naszej kampanii:

- Raport "PLON. Stwórzmy lepszą przyszłość" (Oxfam i PAH)

- "Deklaracja Nyeleni Europe 2011"

- "Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej do roku 2020: Stanowisko grupy polskich pozarządowych organizacji ekologicznych, rolniczych i społecznych"

- Postulaty organizacji rolników z krajów Afryki Zachodniej

- Dodatek do "Le Monde diplomatique" (10/2009) na temat suwerenności żywnościowej

- "Apel o spójną politykę europejską na rzecz walki z głodem i zrównoważonego rolnictwa rodzinnego w krajach rozwijających się"


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć