Publikacje kampanii Dla Klimatu Przeciw Ubóstwu

W latach 2009-2011 realizowaliśmy w Polsce kampanię społeczną „Dla klimatu = przeciw ubóstwu!”, we współpracy z Oxfam Germany, Oxfam France i niemiecką Fundacją Heinricha Boella. Naszym celem było szerzenie świadomości na temat dramatycznego i przybierającego na sile wpływu zmian klimatu na życie najbiedniejszych na świecie społeczności.

Publikacja Dla klimatu = przeciw ubóstwu, podsumowująca związek zmian klimatu z najważniejszymi problemami dzisiejszego świata: kryzysem politycznym i emigracyjnym, ubóstwem, dostępem do wody pitnej, głodem

Reklama społeczna "Mieszkańcy ubogich krajów dostają od nas solidny wycisk"

Spot edukacyjny "Zrób coś dla klimatu i przeciw ubóstwu" w Polskich kinach

Publikacja "Problem klimatu a prawa człowieka"

Filmy Gaëla Derive „Jedna planeta, jedna cywilizacja” z Nepalu, Bangladeszu, Etiopii i Brazylii, pokazujące wpływ zmian klimatu na naszą życie ludzi

Broszura "Ludzka twarz zmian klimatu", przedstawiająca historie rodzin, które doznały cierpień spowodowanych zmianami klimatu

Materiał informacyjny nt. negocjacji klimatycznych "Konferencja klimatyczna w Meksyku i jej znaczenie dla Polski"

Materiał informacyjny nt. negocjacji klimatycznych "Negocjacje nowego porozumienia klimatycznego - gdzie jesteśmy?"

Materiał informacyjny nt. negocjacji klimatycznych "Wpływ zmian klimatu na rozwój krajów Globalnego Południa"

Materiał informacyjny nt. negocjacji klimatycznych "Adaptacja do skutków zmian klimatu w praktyce"

Materiał informacyjny nt. negocjacji klimatycznych "ABC COP15. Szczyt klimatyczny w Kopenhadze"

Materiał informacyjny nt. negocjacji klimatycznych "ABC COP15. W poszukiwaniu zaginionej globalnej solidarności"

Materiał informacyjny nt. negocjacji klimatycznych "Negocjacje klimatyczne w Bonn"

Materiał informacyjny nt. negocjacji klimatycznych "Najciekawsze postępy w światowych negocjacjach porozumienia klimatycznego"

Materiał informacyjny nt. zmian klimatu "Walka ze zmianami klimatu - utopia czy konieczność?"


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć