Publikacja - "Dla klimatu przeciw ubóstwu".

Po opublikowaniu w 2007 roku Czwartego Raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), zjawisko zmian klimatu skupiło uwagę światowej opinii publicznej. Stało się jasne, że zmiany klimatu zachodzą szybciej i są bardziej niebezpieczne, niż można było oczekiwać na podstawie dotychczasowych modeli obliczeniowych, proponowanych przez naukę.

I my zajęliśmy się tym problemem. Powstała broszura podsumowująca, co zmiany klimatyczne mają wspólnego z najważniejszymi problemami dzisiejszego świata: kryzysem, ubóstwem dostępem do wody pitnej czy szerzeniem się chorób...
W publikacji znajdują się również informacje dotyczące światowego porozumienia klimatycznego i polskiej polityki w dziedzinie klimatu i energii.

Broszura jest dostępna w wersji papierowej i pdf (do pobrania poniżej) - będzie dystrybuowana do studentów, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych.
Przyjemnej lektury.

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć