Przemysł wydobywczy a zmiany klimatu

Emisja gazów cieplarnianych rośnie dziś z każdym rokiem. W ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci, emisje wzrastały przeciętnie o 1,6% rocznie, przy czym emisje dwutlenku węgla w wyniku stosowania paliw kopalnych – rosły o 1,9% rocznie. Źródłem największego wzrostu emisji gazów cieplarnianych w okresie 1970-2004 były dostawy i zużycia energii oraz transportu. Ostatnie raporty Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) potwierdziły, że zmiany klimatu będące rezultatem emisji gazów cieplarnianych mają znaczące konsekwencje:

żywność i woda

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że na obszarach, na których obecnie występuje ryzyko suszy oraz niedobory żywności, a które zarazem nie posiadają środków umożliwiających jej import (niemal połowa populacji w krajach Środkowej, Południowej i Wschodniej Afryki cierpi z powodu niedożywienia) dojdzie do dalszego zmniejszenia plonów w wyniku suszy. Rezultatem zmian klimatycznych mogą być również niedobory wody, które dotkną populacje krajów podzwrotnikowych, gdzie problem ten występuje już obecnie. Około jedna trzecia ludzkości (1,7 miliardów ludzi) zamieszkuje kraje gdzie występują niedobory wody. Do końca XXI wieku liczba osób, które doświadczą tego problemu zwiększy się o setki milionów.

topnienie lodowców

„Zapewne pierwszy i najgorszy skutek [zmian klimatycznych], jakiego doświadczą ubodzy będzie wynikiem gwałtownego topnienia lodowców górskich”

. Ponad połowa ludzkości jest zależna od zasobów wody pitnej zgromadzonej w lodowcach górskich. Poza czapami biegunowymi największe skupisko lodowców występuje w Himalajach, gdzie obecnie można zaobserwować coraz szybsze wycofywanie się ok. 67% z nich. Główną przyczyną tego zjawiska są zmiany klimatyczne

migracja

W wyniku wzrostu temperatury zwiększa się ilość wody, co z kolei prowadzi poniesienia się poziomu mórz. Można się spodziewać, że w przypadku dalszej dużej emisji gazów cieplarnianych globalny poziom wód wzrośnie o ok. 20-60 centymetrów. W wyniku zmian klimatu do roku 2050 co najmniej 1 miliard ludzi zostanie zmuszony do opuszczenia swoich domostw, co pogłębi i tak palący problem związany z migracjami. Szczególnie zagrożone są kraje Azji, w których leżą duże delty rzeczne, takie jak Wietnam, Egipt, Bangladesz oraz niewielkie kraje wyspiarskie.

dzika przyroda i różnorodność biologiczna

Do najbardziej wrażliwych ekosystemów, którym będzie groziło coraz większe ryzyko zniszczenia należą rafy koralowe, lasy arktyczne, ekosystemy górskie oraz związane z klimatem śródziemnomorskim. Z powodu wzrastających temperatur i zwiększonej kwasowości w oceanach negatywnemu oddziaływaniu będzie podlegać fauna morska. We wszystkich regionach, im szybciej będzie wzrastać temperatura, tym większe będzie ryzyko zniszczeń.

Kraje rozwijające się są najbardziej narażone na to ryzyko. Zmiany klimatyczne będą wpływać na ich możliwość walki z ubóstwem, dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji i energii. Badania potwierdzają również, że z problemami można sobie poradzić i że dostępne są tanie środki zaradcze. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) sugeruje, że przyszła bezbronność wobec tych wyzwań zależy nie tylko od zmian klimatu, lecz również od dróg rozwoju. Oszacowania ekonomiczne wskazują, że cena jaką zapłacimy za bierność zapewne o kilka rzędów wielkości przekroczy koszt podjęcia działań zawczasu. Niedawno opubli kowany Raport Sterna sugeruje, że roczny koszt redukcji emisji prowadzących do stabilizacji poziomu dwutlenku węgla w powietrzu to prawdopodobnie około 1% PKB do 2050 roku.

Pomimo tego, Unia Europejska i państwa członkowskie nadal finansują projekty związane z paliwami kopalnymi przez bezpośrednie subsydia, ulgi podatkowe lub agencje kredytów eksportowych, jak również przez pożyczki lub gwarancje Wielostronnych Banków Rozwoju (MDB).

nasze żądania:

• Kraje uprzemysłowione muszą w znaczący sposób zredukować swoje emisje i umożliwić krajom rozwijającym się „czysty rozwój” w oparciu o nowe, odnawialne źródła energii, jak również adaptację do nieuniknionych zmian klimatycznych.

• Przedsiębiorstwa wydobywcze powinny zaprzestać niszczenia środowiska naturalnego i życia społeczności ludzkich. Realizacja wszelkich nowych projektów powinna być zakazana, o ile nie poprzedza ich swobodna decyzja, podjęta przez lokalne społeczności dysponujące odpowiednią wiedzą przed rozpoczęciem inwestycji.

• Kraje Unii Europejskiej, Komisja Europejska i międzynarodowe instytucje finansowe powinny zaprzestać udzielania pomocy zagranicznej i subsydiowania działań nastawionych na wielki zysk spółek naftowych. Prywatne banki i fundusze emerytalne powinny zaniechać inwestycji w projekty związane z paliwami kopalnymi. raport IPCC z roku 2007:

• Ocieplanie się klimatu jest zjawiskiem widocznym coraz wyraźniej i postępującym coraz szybciej.

• Przyczyną większości zmian są ludzkie działania związane z emisją gazów cieplarnianych.

• W ciągu ostatnich stu lat temperatura Ziemi wzrosła o 0,74 °C, przy czym największy przyrost odnotowano w ciągu ostatnich 50 lat. Temperatura na obszarach arktycznych wzrosła niemal dwa razy więcej.

• Koncentracja CO2 w atmosferze jest obecnie najwyższa od 650 tysięcy lat.

• Jedenaście z ostatnich dwunastu sezonów letnich były najcieplejsze w ciągu ostatnich 150 lat.

• Efekty ocieplania się klimatu są już widoczne na wszystkich kontynentach i oceanach.

• W tym stuleciu spodziewany jest przeciętny wzrost temperatury o około 3°C (dla porównania: różnica pomiędzy obecną przeciętną temperaturą, a przeciętną temperaturą w epoce lodowcowej wynosi 5 °C).

Przypisy:

(1) IPCC została ustanowiona w 1988 roku przez Światową Organizację Meteorologiczną i Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska. Przygotowuje on najbardziej autorytatywny raport na temat zmian klimatycznych co pięć lat.

(2) Magrath, J.: Glacier melt: why it matters for poor people, www.oxfam.org.uk/what_we_do/..., Oxfam, 6May 2007.

(3)An overview of Glaciers, Glacier Retreat, and Subsequent Impacts in Nepal, India and China, WWF Nepal Program, March 2005.

(4) Human tide: the realm igration crisis, Christian Aid Week Report, May 2007.

(5)http://www.hm-treasury.gov.uk/indep... climate_change/sternreview_index.cfm, October 2006 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć