Przedstawiamy czeskie stowarzyszenie NaZiemi

Pierwszy projekt edukacji rozwojowej dla przedszkolaków w Republice Czeskiej, pierwsze materiały o Sprawiedliwym Handlu w Czechach, pierwszy czeski podręcznik dla nauczycieli nagrodzony przez British Council, pierwszy sklep oferujący produkty Sprawiedliwego Handlu w Republice Czeskiej, organizacja od 2004 r. regularnych krajowych obchodów Dnia Sprawiedliwego Handlu, praca z mediami skutkująca ponad 2 000 artykułów prasowych na temat Sprawiedliwego Handlu i warunków pracy w krajach rozwijających się – to tylko niektóre z faktów znane sympatykom organizacji NaZiemi – Stowarzyszenie na rzecz Sprawiedliwego Handlu (NaZemi – společnost pro fair trade / OnEarth – society for fair trade).

Inicjatywa, którą w 2003 r. zapoczątkowała nieformalna grupa studentów, pracowników różnych organizacji pozarządowych i podróżników pragnących wspierać Sprawiedliwy Handel (wtedy kompletnie nieznany w Republice Czeskiej), z biegiem czasu przekształciła się w znane, szanowane i wiodące stowarzyszenie zajmujące się edukacją rozwojową i podnoszeniem świadomości w Republice Czeskiej na temat Sprawiedliwego Handlu. W chwili obecnej NaZiemi zatrudnia 20 pracowników i korzysta z pomocy ponad 70 wolontariuszy. Główne biuro organizacji mieści się w Brnie, biuro ds. kontaktów z mediami w Pradze, natomiast grupy wolontariuszy są skupione w Brnie, Pradze oraz pięciu innych miastach.

Misją stowarzyszenia NaZiemi jest wspieranie aktywnych osób w krajach rozwijających się tak, aby mogli oni żyć z pracy własnych rąk i w rezultacie wyjść z ubóstwa. Główne programy realizowane przez stowarzyszenie to:

Monitorowanie korporacji pod kątem odpowiedzialnych praktyk

We współpracy z partnerami w Europie i w krajach Globalnego Południa monitorujemy warunki pracy, w których wytwarzane są towary przeznaczone na rynek czeski. Wraz z naszymi partnerami prowadzimy kampanie, poprzez które wpływamy na czeskie i europejskie korporacje, inne podmioty komercyjne oraz na polityków w celu polepszenia warunków socjalnych i środowiskowych w fabrykach poszczególnych firm lub ich dostawców w krajach rozwijających się. Udostępniamy opinii publicznej raporty, w których skupiamy się na wybranych grupach produktów, takich jak odzież, zabawki, sprzęt komputerowy czy banany i ananasy.

Przykładowo, jesienią 2010 r. nasi chińscy i wietnamscy partnerzy przeprowadzili dla nas badania w fabrykach, gdzie szyje się odzież lub wytwarza inne produkty tekstylne dla wiodących marek odzieżowych. Nasze badania poszerzyliśmy o ankietę wśród europejskich (w tym czeskich) marek odzieżowych, aby poznać ich politykę w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przestrzegania praw człowieka w korporacyjnych łańcuchach dostaw. Główne wyniki badań, w których zwróciliśmy uwagę na szokująco złe warunki pracy i naruszanie praw człowieka, zostały opublikowane wiosną 2011 r. Ich publikacja odbiła się szerokim echem w mediach. Niedługo potem czeskie firmy odzieżowe, które uwzględniono w badaniach, rozpoczęły proces opracowania zasad odpowiedzialności korporacyjnej w swoich łańcuchach dostaw.

Sprawiedliwy Handel

Od 2003 r. promujemy Sprawiedliwy Handel jako sposób na skuteczne wspieranie biednych i marginalizowanych grup rolników i rzemieślników w krajach rozwijających się. To głównie dzięki naszym działaniom edukacyjnym i podnoszącym świadomość, opinia publiczna w Czechach wie, czym jest Sprawiedliwy Handel. Współpracujemy w tym zakresie z mediami, organizujemy obchody Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu, prowadzimy wykłady, aktualizujemy stronę internetową, organizujemy krajową kampanię Fairtrade Towns (miast przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu) oraz zachęcamy do sprzedaż produktów Sprawiedliwego Handlu główne sieci handlowe.

Obchody Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu w maju 2011 roku okazały się wielkim sukcesem. Włożyliśmy wiele wysiłku, aby w imprezę pod nazwą „Śniadanie Fair Trade” zaangażować maksymalnie wiele podmiotów (osób prywatnych, organizacji pozarządowych, rad miast, ogrodów zoologicznych itp.). Wszyscy uczestnicy mieli przyjść z własnym śniadaniem i swoimi znajomymi, aby wspólnie spożyć śniadanie. 14 maja o 10 rano w 41 czeskich miastach w „Śniadaniu Fair Trade” wzięło udział łącznie ponad 2500 osób. To wydarzenie odbiło się szerokim echem w mediach lokalnych oraz krajowych. Dzięki prowadzonemu monitoringowi wiemy, że w samych mediach drukowanych ukazało się na ten temat ponad 150 artykułów. Lokalni organizatorzy przesłali nam wiele bardzo pozytywnych opinii i wyrazili chęć organizacji podobnych wydarzeń także w przyszłości. Obchody Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu w maju 2012 planujemy zorganizować w podobny sposób.

W celu wspierania drobnych producentów prowadzimy 3 sklepy z produktami Sprawiedliwego Handlu. Misją tych specjalistycznych sklepów jest stworzenie czeskim konsumentom szansy nabycia szerokiej oferty artykułów żywnościowych i rękodzielniczych pochodzących ze Sprawiedliwego Handlu. Zyski ze sprzedaży są przeznaczone na wspieranie innych działań naszego stowarzyszenia. Sklepy są prowadzone przez grupy wolontariuszy w Brnie, Pradze i Ołomuńcu. Wolontariusze włączają się również w okazjonalną sprzedaż produktów Sprawiedliwego Handlu. Aby nawiązać i podtrzymywać bezpośrednie kontakty z producentami rękodzieła, importujemy je bezpośrednio z Indii.

Organizacja NaZiemi jest jednym z członków-założycieli Czeskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu (Asociace pro fair trade), krajowej platformy organizacji zajmujących się Sprawiedliwym Handlem.

Centrum edukacji globalnej

W ramach działalności naszego stowarzyszenia promujemy edukację globalną (czasami nazywaną edukacją rozwojową) w szkołach oraz w rządowych i pozarządowych instytucjach edukacyjnych. Celem naszego centrum edukacji globalnej jest (i) zachęcanie konsumentów do opowiedzenia się po stronie bardziej zrównoważonej konsumpcji oraz (ii) wzmacnianie postawy odpowiedzialności globalnej wśród studentów.

W 2006 i 2007 r. opracowaliśmy program edukacyjny „Świat w koszyku na zakupy”, który realizujemy od tego czasu. Program zawiera m.in. pomysły na przeprowadzenie 8 interaktywnych warsztatów szkolnych poświęconych tematom kawy i niesprawiedliwego handlu, kakao i pracy dzieci, ubrań i warunków pracy w przemyśle odzieżowym, bananów i stosowania pestycydów, coca-coli i roli międzynarodowych korporacji w krajach rozwijających się. Program jest realizowany przez naszych wykładowców w szkołach oraz, dodatkowo, przez liczne organizacje pozarządowe podczas zajęć środowiskowych.

W centrum edukacji globalnej zajmujemy się także tworzeniem i rozpowszechnianiem materiałów dla nauczycieli. Większość publikacji ma postać konspektów, z których nauczyciele mogą łatwo korzystać podczas lekcji. Duża część naszych materiałów została przetłumaczona na język angielski. Nasza książka dla nauczycieli „Global Issues in ELT Classroom” otrzymała w 2010 r. nagrodę British Council za innowacyjne podejście do nauczania języka angielskiego.

W ramach realizowanych projektów organizujemy również seminaria dla nauczycieli oraz pedagogów. W naszej pracy stosujemy innowacyjne metody pedagogiczne, takie jak czytanie i pisanie w celu rozwijania umiejętności analizy krytycznej, metody aktywnego uczenia się oraz inne sposoby angażowania, współpracy i interakcji podczas nauki.

Autor: NaZemi – společnost pro fair trade - www.fairtrade.cz - www.svetvnakupnimkosiku.cz - www.globalissues.eu (Czechy)

Artykuł powstał przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Za jego treść odpowiada Polska Zielona Sieć oraz jej partnerzy i w żadnym stopniu nie może być on postrzegany jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej. Artykuł powstał także w ramach projektu „Środkowoeuropejskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego rolnictwa i suwerenności żywnościowej” dofinansowanego ze środków International Visegrad Fund.

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć