Projekty Banku Światowego narażają najuboższych

Organizacje ekologiczne biorące udział w spotkaniu zorganizowanym przez Bank Światowy w Istambule, poinformowały, że pożyczki Banku w sektorze energetycznym sprawiają, że cenę za zmiany klimatu zapłacą społeczności najbardziej narażone na negatywne skutki ocieplenia.

Po ponad 20 latach apelowania do Banku Światowego o wspieranie w krajach rozwijających się projektów związanych z generowaniem energii odnawialnej, przeprowadzona przez organizacje pozarządowe analiza portfela pożyczkowego Banku dla sektora energii na lata 2007 – 2009 pokazuje, że Bank w tym czasie trzy razy częściej udzielał wsparcia finansowego dla projektów szkodliwych dla środowiska i przyczyniających się do zmian klimatu niż dla tzw. „zielonych inwestycji”.

Statystyki widniejące na oficjalnej stronie banku wskazują, że w okresie 2007- 2009 na projekty związane z wydobyciem paliw kopalnych Bank Światowy użyczył pożyczek na łączną sumę 2 miliardów 197 milionów dolarów ( w tym 469 milionów na projekty dotyczące wydobycia węgla) w porównaniu do 783 milionów dolarów przeznaczonych na odnawialne źródła energii.[1]

Według Greiga Atikena, koordynatora Bankwatch ds. mediów "wciąż jesteśmy świadkami, jak wspierane przez Bank Światowy projekty wydobywcze przesłaniają korzyści wynikające z inwestycji w odnawialne źródła energii czy efektywność energetyczną. W trakcie spotkania w Istambule prezydent Banku - Robert Zoellick twierdził, że obecnie kraje rozwijające się są traktowane jako równoprawni partnerzy w ramach programów pożyczkowych Banku, jednak 24 godziny później podkreślał, że rozwiązania energetyczne krajów rozwijających się muszą uwzględniać wydobycie węgla. Dlaczego Bank Światowy oferuje swoim partnerom jedną z najbardziej niszczących klimat technologię zamiast o wiele bardziej korzystne, inteligentne rozwiązania opierające się na odnawialnych źródłach energii?".

Organizacje pozarządowe, w tym CEE Bankwatch Network, Greenpeace oraz WWF Turcja wzywają Bank do dostosowania energetycznej polityki Banku do żądań Sojuszu Małych Państw Wyspiarskich oraz grupy LDC, do której należą Najmniej Rozwinięte Państwa, które apelują o niedopuszczenie do katastroficznej w skutkach sytuacji, gdy temperatura podniosłaby się o 2 stopnie Celsjusza.

Ponadto organizacje wzywają Bank do zaprzestania udzielania finansowego wsparcia dla jakichkolwiek nowych projektów wydobywczych a w zamian inwestowania w zrównoważone i ekonomiczne rozwiązania, które pozwoliłyby na efektywną walkę ze zmianami klimatu oraz przyczyniałyby się do osiągnięcia przez państwa rozwijające się ich celów redukcji emisji.

Dotychczasowe praktyki Banku Światowego wskazują na nadal silny trend w inwestowaniu w paliwa kopalne. W obliczu klimatycznego kryzysu oraz nadchodzącego szczytu klimatycznego w Kopenhadze Bank Światowy powinien zaprzestać finansowania projektów szkodliwych dla środowiska i wspierać apel rozwijającego się świata do przywódców krajów uprzemysłowionych o podpisanie wiążącego, sprawiedliwego i bezpiecznego porozumienia klimatycznego.

"Obecnie przykładami szkodliwych dla ludzi i środowiska projektów wspieranych przez Bank Światowy są:

* Tama Khudoni w Gruzji, która nie tylko nie jest w stanie zapewnić lepszego dostępu ubogim do elektryczności, ale dodatkowo stanowi zagrożenie dla terenów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO;

* Tama Grand Inga w Demokratycznej Republice Konga, która zamiast dostarczać energię Afryce ma na celu transport większości generowanej energii do południowej Europy [2]

“In Georgia we are particularly concerned about the Bank’s pursuit of large dam projects such as the Khudoni Dam which would do next to nothing for getting energy to the poor in the country but which would seriously impact a World Heritage Site. The Grand Inga dam in Democratic Republic of Congo is another such project. With a USD 80 billion price tag, and already receiving some public support from the likes of the World Bank, there is growing evidence that this will be yet another big dam that overlooks energy-starved Africans because the project economics insist on a majority of the generated power being exported to southern Europe.” [2] , [3].

Zdjęcie: Nigeria, wylew ropy w związku z działalnością zachodnich spółek takich jak Shell, Exxon Mobil, Total, Agip. W 2006 Bank Światowy udzielił gwarancji a Europejski Bank Inwestycyjny pożyczki na kontrowersyjny projekt Zachodnioafrykańskiego gazociągu, który miał znacznie ograniczyć w Delcie Nigru problem spalania gazu. Niestety projekt nie przyniósł zamierzonych rezultatów, a jedynie jest potencjalnym źródłem zanieczyszczeń oraz konfliktów. Źródło: http://www.poisonfire.org/node/72


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć