Projekt „Poznawaj, dyskutuj, zmieniaj!”

Dlaczego tak niewielu młodych Polaków angażuje się w kwestie przestrzegania praw człowieka na świecie? Dlaczego tak mało osób interesuje się procesami globalnymi? Jesteśmy przekonani, że wynika to z braku rzetelnej wiedzy na ten temat.

Razem z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności w ramach naszego wspólnego projektu „Poznawaj, dyskutuj, zmieniaj” chcemy zachęcić studentów i studentki polskich uczelni do aktywniejszego udziału w debacie o sprawach, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości świata i wzmocnić ich poczucie odpowiedzialności za procesy globalne. Chcemy też pokazać, że działanie dla osiągnięcia pozytywnych zmian ma sens.

Jesteśmy przekonani, że dostęp do rzetelnej wiedzy oraz odpowiednich narzędzi działania pozwala na aktywne i świadome uczestnictwo w życiu społecznym. Niezbędne jest do tego także tworzenie przestrzeni swobodnej i rzeczowej debaty publicznej, która sprzyja szukaniu bardziej sprawiedliwych i odpowiedzialnych rozwiązań w obliczu wyzwań przed jakimi stoi współczesny świat.

W ramach naszego projektu powstaną liczne publikacje oraz odbędą się debaty i warsztaty, dotyczące polityki żywnościowej i inwestycyjnej, sprawiedliwości podatkowej, kontroli nad zasobami i współpracy rozwojowej. Są to kwestie szczególnie ważne dla mieszkańców krajów globalnego Południa, których prawa społeczno-ekonomiczne są często łamane za sprawą nieodpowiedzialnej polityki państw UE, w tym Polski. Problemy związane z globalizacją gospodarki w coraz większym stopniu dotykają również obywateli państw bogatych, przez co rozszerza się pole działań podejmowanych we wspólnym interesie.

Uczestnicy i uczestniczki projektu będą mieli okazję wykorzystać nabytą wiedzę i kompetencje podczas happeningów i wydarzeń publicznych organizowanych razem z nami. Wspólnie postaramy się wpłynąć na rzecz lepszej, bardziej sprawiedliwej i odpowiedzialnej współpracy na rzecz rozwoju.

Projekt „Liderzy i liderki społeczności studenckich aktywni w polskiej debacie publicznej” (w skrócie „Poznawaj, dyskutuj, zmieniaj”) potrwa od czerwca 2013 do września 2014. Jest realizowany wspólnie z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności (liderem projektu) oraz Transnational Institute z Holandii. Ze strony Polskiej Zielonej Sieci projekt jest częścią kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT.

Wszelkie informacje o wydarzeniach i tematyce projektu znajdziecie na naszej stronie oraz stronie Instytutu Globalnej Odpowiedzialności www.silnepoludnie.pl

Zapraszamy do udziału w naszych wydarzeniach! Więcej informacji już wkrótce.

Kontakt: Emilia Ślimko, emilia@zielonasiec.pl

stopka 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć