Projekt PZS w Kenii - CENTRUM UWEZO 2014

Centrum UWEZO - wsparcie dziewcząt i młodych matek w Kiberze w zdobyciu wiedzy i umiejętności zawodowych zwiększających ich potencjał ekonomiczny i bezpieczeństwo.”

Materiał nt. centrum UWEZO zrealizowany w lutym 2014r. (przed rozpoczęciem projektu)

Plan działań w 2014r.: Przez nasze działania w Kiberze w 2014r., prowadzone z organizacją Amani Kibera* chcemy pomóc dziewczętom i młodym matkom w Kiberze (najbiedniejszej dzielnicy Nairobi,stolicy Kenii) w zdobyciu wiedzy i umiejętności zawodowych, aby miały umiejętności zarobkowe i pracę. Będziemy też wspierać inne działania Amani Kibera związane z edukacją obywatelską.

*Amani Kibera to oddolna inicjatywa obywatelska, zarejestrowana w Nairobi, która aktywizuje społeczność lokalną dzielnicy Langata. Amani Kibera funkcjonuje od 2007 roku, korzystając wcześniej (epizodycznie) ze środków pomocowych, w celu wsparcia realizacji Milenijnych Celów Rozwoju w swojej dzielnicy, starając się współpracować z wieloma różnymi partnerami mającymi pośredni i bezpośredni wpływ na rozwój Kibery.

Od 2008r. prowadzi społeczną bibliotekę wraz z centrum komputerowym, które zostały rozbudowane w 2013r. przy wsparciu Polskiej Pomocy. Obecnie biblioteka przyjmuje ok. 300 osób dziennie (wzrost na przestrzeni roku z 60 osób dziennie) oferując podręczniki ze wszystkich poziomów nauczania, możliwość skorzystania z Internetu i nauki w godzinach wieczornych. Oprócz biblioteki Amani Kibera zapoczątkowało projekt Uwezo (z suahili „możliwość”), który wspiera nastolatki i młode matki z Kibery w zdobywaniu wykształcenia i źródeł zarobkowania. W ramach projektu Amani Kibera pomaga tym młodym kobietom w zdobywaniu zawodu i pracy zarobkowej pozwalającej na bezpieczne i godne życie. Kobiety wspólnie uczą się np. szycia bądź tworzenia biżuterii, produkują odzież i biżuterię, którą potem sprzedają. Amani gwarantuje im minimum wspólnej przestrzeni i wsparcie merytoryczne. Celem inicjatywy jest „uratowanie” jak największej ilości młodych kobiet od nieukończenia szkoły, wczesnych ciąż i braku możliwości utrzymania się.

Działanie 1. Rozbudowa Uwezo Center (Centrum „Możliwości”) i 6-miesięczny program edukacji zawodowej Uwezo

Beneficjenci: 30 przeszkolonych dziewcząt i młodych matek w wieku od 13 do 26 lat(w tym 10 kobiet, które znajdą zatrudnienie w Centrum Uwezo) , dodatkowo pośrednio 120 osób (rodziny), mieszkańcy Kibery, w szczególności młode kobiety korzystające w przyszłości z Centrum Uwezo.

Centrum Uwezo obecnie składa się z 2 pomieszczeń: pokój szkoleń, w którym znajduje się 8 zwykłych maszyn do szycia; pokój spotkań, w którym znajduje się mała przestrzeń dla dzieci pozostających pod opieką przedszkolanki w trakcie, gdy ich matki uczą się lub tworzą. Centrum znajduje się na terenie, który został przekazany Amani Kibera przez lokalne władze Kibery. W ramach projektu Centrum zostanie odnowione i rozbudowane, co stworzy potrzebną przestrzeń dla działań szkoleniowych i produkcyjnych dla większej ilości osób korzystających w ramach kolejnych działań planowanego projektu i po jego zakończeniu.

Rozbudowa obejmie stworzenie: pomieszczenia produkcyjnego, w którym będą się znajdować stanowiska z maszynami do szycia, pomieszczenia szkoleniowego, pomieszczenia wystawienniczego/sklepowego (do prezentacji przeznaczonych na sprzedaż produktów), pokoju spotkań wyposażonego w projektor i 5 komputerów oraz małą biblioteczkę powiązaną tematycznie z prowadzonymi w Uwezo szkoleniami zawodowymi, pomieszczenia dla opieki przedszkolnej wyposażonego w miejsce do odpoczynku najmłodszych dzieci oraz przestrzeń do zabawy.

Centrum zostanie wyposażone w panele fotowoltaiczne gwarantujące oświetlenie pomieszczeń (15-20 punktów świetlnych). System i schemat instalacji fotowoltaicznej zostanie przygotowany we współpracy ze specjalistą współpracującym z Polską Zieloną Siecią.

Centrum zostanie wyposażone w niezbędne meble (stoły, biurka, krzesła, regały), książki związane z tematyką szycia i robienia biżuterii, wyposażenie kącika dla dzieci, 5 komputerów do kącika komputerowego, telewizor i projektor potrzebny do zajęć szkoleniowych i spotkań (patrz działanie nr 2). Do Centrum zostaną zakupione 2 półprofesjonalne maszyny do szycia oraz 3 specjalistyczne maszyny typu overlock i do wykrawania. Sprzęt ten pozwoli na szycie większych ilości ubrań o lepszej jakości, co szczególnie istotne w przypadku zamówień np. dla szkół bądź parafii. Komputery w pokoju spotkań będą również wykorzystywane odpłatnie przez okolicznych mieszkańców, tworząc małą kafejkę internetową zapewniającą minimalne wsparcie dla utrzymania Centrum Uwezo. Do Centrum zakupiony zostanie pakiet startowy w postaci materiałów i akcesoriów do szycia potrzebnych do rozpoczęcia programu szkoleniowego.

Odnowione Centrum posłuży jako baza projektu, który ma za zadanie stworzyć podstawę do przyszłego samodzielnego funkcjonowania Centrum. W pierwszym etapie działalności odnowionego Centrum zostaną rekrutowane dziewczęta, które przez 6 miesięcy będą się uczyć szycia i tworzenia biżuterii z pomocą koordynatorki programu Uwezo z Amani Kibera oraz zatrudnionego nauczyciela projektowania i szycia od dawna współpracującego z Amani Kibera.

Rekrutacja, do programu Uwezo przeprowadzona zostanie przez koordynatorkę programu Uwezo i obejmie 30 dziewcząt w wieku od 13 do 26 lat. Rekrutacja będzie odbywać się z naciskiem na następujące kryteria:

- młode matki;

- dziewczęta, które z różnych powodów porzuciły szkołę;

- dziewczęta z niepełnych rodzin;

- dziewczęta z rodzin z najniższym dochodem;

- dziewczęta osierocone;

- dziewczęta z niepełnosprawnościami;

Promocja programu odbywać się będzie za pomocą dystrybucji informacji w szkołach i ich otoczeniu, przez lokalne radio Pamoja, media społecznościowe oraz w bibliotece społecznej Amani Kibera. Kursantki zostaną poproszone o przyniesienie symbolicznej ilości materiałów tekstylnych nadających się do ćwiczeń krawieckich. W ten sposób uczestniczki zostaną zaangażowane w przygotowania do kursu, co wzmocni ich determinację do nauki.

Uczestnictwo w programie Uwezo zakładać będzie 6-miesięczny kurs projektowania i szycia uwzględniający codzienne czterogodzinne zaangażowanie w postaci: nauki projektowania i szycia pod okiem nauczyciela i nauki tworzenia biżuterii.

Jedno z ćwiczeń kursu zakładać będzie zaprojektowanie i uszycie ekologicznych podpasek materiałowych (200 sztuk) z zakupionych materiałów specjalnie przeznaczonych do tego celu. Dla kursantek będzie to zdobywanie nowych umiejętności, natomiast Amani Kibera chce w ten sposób stworzyć zestawy higieniczne, które będą dystrybuowane nieodpłatnie wśród najbiedniejszych uczennic okolicznych szkół, z którymi współpracuje Amani Kibera. Obserwacje Amani Kibera pokazują, że wiele dziewcząt, których nie stać na środki higieniczne, z powodu miesiączki opuszcza 3 do 5 dni nauki w miesiącu. Dystrybuowane środki higieniczne mają być częścią promocji wiedzy na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego (patrz działanie nr 3).

Po ukończeniu kursu przynajmniej 10 dziewcząt znajdzie zatrudnienie w Centrum Uwezo przy produkcji ubrań bądź innych zamówień zlecanych Centrum Uwezo, przy produkcji biżuterii bądź jako trenerki dla kolejnych dziewcząt (jeśli znajdą się osoby szczególnie utalentowane). Pozostałe 20 dziewcząt otrzyma od Amani Kibera wsparcie w znalezieniu pracy. Osobą odpowiedzialną za pomoc będzie koordynatorka programu Uwezo. Przy założeniu, że przeciętna rodzina składa się z 5 osób, w efekcie kursu może poprawić się sytuacja ok. 150 osób.

Działanie 2. Cykl spotkań dyskusyjnych “Life skills” (Umiejętności życiowe)

Beneficjenci: 90 osób (dziewczęta i chłopcy) w wieku 13-26 lat, pośrednio mieszkańcy Kibery

W Centrum Uwezo odbędzie się cykl 12 spotkań dyskusyjnych pod hasłem „Life skills”. Spotkania odbywać się będą 2 razy w miesiącu przez 6 miesięcy trwania projektu (czerwiec-listopad 2014). Założeniem cyklu jest, aby uczestniczyły w nim te same osoby. Rekrutacja będzie oparta o zasadę, według której uczestniczka kursu projektowania i szycia (działanie nr 1) będzie poproszona o uczestnictwo w cyklu i zaproszenie na każde spotkanie 1 dziewczyny i 1 chłopaka (wiek 13-26 lat). W każdym spotkaniu planowany jest więc udział ok. 90 osób. Na spotkania zostaną zaproszeni specjaliści, np. lekarz, psycholog. W trakcie spotkań będą puszczane filmy tematyczne. Na każdym spotkaniu zorganizowany zostanie drobny poczęstunek.

Tematyka cyklu została wybrana w oparciu o diagnozowane przez Amani Kibera najczęstsze problemy młodych dziewcząt prowadzące do niekończenia szkoły, wczesnych ciąż, przemocy. Uwzględnia następujące zagadnienia:

1. Moje plany życiowe: odpowiedzialność za podejmowane decyzje, dokonywanie właściwych wyborów.

2. Zarządzanie własnym budżetem domowym.

3. Komunikuj się skutecznie i bez przemocy.

4. Rozwój emocjonalny – jak radzić sobie z emocjami?

5. Zarządzanie czasem

6. Seksualność i związki.

Uczestnictwo chłopców i dziewcząt w cyklu ma za zadanie edukację młodzieży obu płci przy założeniu, że diagnozowane problemy młodych dziewcząt mają swoje przyczyny w niskim poziomie wiedzy obu płci. Zwiększenie poziomu wiedzy będzie miało bezpośrednie przełożenie na sytuację młodych kobiet w Kiberze. Dziewięćdziesięciu uczestników cyklu otrzyma świadectwa ukończenia cyklu spotkań dyskusyjnych „Life skills”.

Działanie 3. Turniej piłkarski pod hasłem “Reproductive health topics – the role of boys and girls in ensuring healthy Kibera” (Zdrowie reprodukcyjne – rola dziewcząt i chłopców w zapewnieniu zdrowej Kibery)

Beneficjenci: 750 dziewcząt i chłopców w wieku od 12 do 23 lat, pośrednio 10 000 widzów turnieju (mieszkańcy Kibery)

Amani Kibera ma duże doświadczenie w organizowaniu turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży. Od lat organizuje wraz z innymi stowarzyszeniami największy młodzieżowy turniej piłkarski Kibra League mający na celu promocję pokojowej współpracy i rozwój sportu jako alternatywę wobec nietolerancji i przemocy. Piłka nożna jest najpopularniejszym sportem w Kiberze, a młodzież trenuje od najmłodszych lat. Turnieje młodzieżowe są też świetną okazją do przekazywania treści edukacyjnych.

Planowany 3-dniowy turniej będzie turniejem mieszanym – dla dziewcząt i chłopców, co jest zabiegiem zamierzonym mającym na celu podniesienie statusu dziewcząt w społeczności poprzez pokazanie umiejętności sportowych cieszących się dużą estymą. W turnieju weźmie udział 50 zespołów (każdy zespół liczy średnio 15 osób): ok. 20 żeńskich i ok. 30 męskich w różnych kategoriach wiekowych (od 12 do 23 lat). Jego tematem przewodnim będzie zdrowie reprodukcyjne. W trakcie trwania turnieju 750 dziewcząt i chłopców zdobędzie nową wiedzę nt. kwestii dojrzewania, rozwoju seksualnego i odpowiedzialności. Ponadto, ok. 10 000 widzów turnieju będzie miało możliwość dowiedzieć się czegoś o zdrowiu reprodukcyjnym w trakcie 3 dni trwania turnieju.

Tematyka edukacyjna turnieju będzie upowszechniana poprzez:

- sesje z trenerami zespołów;

- krótkie prezentacje i spotkania informacyjne z zespołami przed każdym meczem;

- prezentacje ze sceny prowadzącego turniej i zaproszonych artystów;

- informacje zamieszczone na banerze turnieju i promowane w lokalnych mediach informujących o turnieju;

W ramach projektu zostaną wypożyczone namioty i krzesła dla publiczności oraz system nagłośnieniowy, zakupione: apteczka, nagrody w postaci statuetek, piłki z nadrukiem, akcesoria sędziowskie. Przewidziane jest drobne wynagrodzenie dla 4 sędziów turnieju. Dla uczestników zorganizowany zostanie drobny poczęstunek (napoje). Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają również certyfikaty udziału w wydarzeniu. Na potrzeby turnieju zostanie również wyprodukowany baner promocyjny. W organizacji turnieju będzie pomagał wolontariusz/ka PZS, który/a będzie jednocześnie dokumentować proces organizacji turnieju do celów edukacyjnych i informacyjnych jako przykład typowego dla tej społeczności narzędzia do promocji treści edukacyjnych.

Dotychczasowe pomieszczenie szkoleniowe dla kobiet

Dotychczasowe pomieszczenie szkoleniowe dla kobiet


Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


Galeria:

Dotychczasowe pomieszczenie szkoleniowe dla kobiet Dotychczasowe pomieszczenie szkoleniowe dla kobiet
 

 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć