Program polskiej pomocy zagranicznej 2008 - opublikowany przez MSZ

Na stronie Polska pomoc MSZ ukazał się “Program polskiej pomocy zagranicznej 2008”.

W tym 22-stronicowym dokumencie MSZ przedstawia szczegółowo plan podziału środków pomocowych. Dokument ten jest także – jak piszą jego autorzy – planem operacyjnym, który łamie dotychczasową konwencję konstruowania planów ramowych.

Wprowadzeniem do dokumentu niech będzie cytat ze wstępu do “Programu...”.

W roku 2008 na zewnętrzne działania pomocowe realizowane za pośrednictwem MSZ 1 przeznaczono w budżecie państwa kwotę 110 mln PLN. Działania podejmowane w roku 2008 stanowić będą kontynuację działań podejmowanych w latach ubiegłych. Zasadnicza część pomocy skierowana zostanie do następujących krajów i obszarów priorytetowych: Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Mołdowy, Afganistanu, Tanzanii, Angoli, Autonomii Palestyńskiej. Od 2008 roku Irak przestaje być krajem priorytetowym programu polskiej pomocy zagranicznej. Jest to podyktowane faktem, że życie osób realizujących bezpośrednie działania w ramach pomocy rozwojowej znalazło się w poważnym niebezpieczeństwie.

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć