Problem klimatu a prawa człowieka

Wczoraj, 12 listopada 2008 roku miała miejsce konferencja prasowa, w której udział wzięli:

- Aleksandra Antonowicz (Polska Zielona Sieć)
- Izabela Wilczyńska (Polska Akcja Humanitarna)
- Jan Kowalzig (Oxfam International)
- Robert Cyglicki (CEE Bankwatch)

Na konferencji prasowej została przestawiona najnowsza publikacja Oxfam International:

"Problem klimatu a prawa człowieka" (Climate Change and Human Rights w wersji angielskiej)

W dokumencie przedstawiona jest opinia ekspertów Oxfam na temat działaności bogatych krajów, które wpływają na zmiany klimatu poprzez nadmierne emisje. Jednocześnie najbardziej poszkodowanymi działalnością bogatych krajów są najbiedniejsze społeczności.

Oxfam proponuje szereg rozwiązań oraz pokazuje jakie zobowiązania powinny wziąć na siebie rządy bogatych krajów.

Poniżej wstęp do raportu:

Człowiek w centrum polityki klimatycznej

Nie podejmując pilnych działań na rzecz powstrzymywania zmian klimatycznych, bogate kraje naruszają prawa milionów najuboższych mieszkańców globu.

Naukowcy nie mają wątpliwości – nieprzerwane, nadmierne emisje gazów cieplarnianych, będące przede wszystkim skutkiem działań państw uprzemysłowionych, powodują powodzie, susze, huragany, podniesienie poziomu mórz oraz nieprzewidywalność warunków pogodowych.

Skutkiem tego są ubogie plony, znikające wyspy, zburzone domy, deficyty wody i pogłębiające się problemy zdrowotne, a wszystko to stanowi pogwałcenie praw milionów ludzi do życia, bezpieczeństwa, wyżywienia, wody, zdrowia, schronienia i kultury. Tego rodzaju naruszeń nie da się naprawić na drodze sądowej.

Aby powstrzymać te nieodwracalne dla ludzkości szkody, w procesie kształtowania międzynarodowej polityki dotyczącej zmian klimatycznych, prawa człowieka należy traktować priorytetowo.

Get your own - Open publication

Informacje o polskim wydaniu

Polską wersję przetłumaczyły i zredagowały Polska Zielona Sieć oraz Polska Akcja Humanitarna.

Wydanie publikacji jest współfinansowane przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.

Polska Akcja Humanitarna współuczestniczyła w wydaniu polskiej wersji raportu w ramach projektu „Bringing Attention to Development and HRBA!” realizowanego w ramach programu organizacji Minority Rights Group Europe „Promoting Development in Europe: Towards a Critical Mass and Beyond” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Za treść tej publikacji odpowiada Polska Zielona Sieć i Polska Akcja Humanitarna, i nie może ona być postrzegana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć