Priorytet G8 uratować świat przed zgubnymi skutkami zmian klimatu!

Przywódcy państw G8 debatując w najbliższych dniach we włoskim L’Aquila wiele uwagi poświęcą takim zagadnieniom jak kryzys żywnościowy i zmiany klimatu. Na wyniki tych rozmów z niecierpliwością będzie czekał cały świat, stojąc u progu bezprecedensowego wyzwania, jakim jest globalne ocieplenie.

Na wiarygodne deklaracje czekać będą również Florence Madamu z zachodniej Ugandy i Sainam Ganieva z Tadżykistanu – rolnicy, o których pisze Oxfam w opublikowanym z okazji szczytu G8 raporcie „Uznać naukę – zmiany klimatu, ludzie, ubóstwo”. Najbogatsze kraje świata muszą w końcu zacząć tolerować naukę i traktować jej dokonania poważnie – zmiany klimatu rosną do miana najpoważniejszej przeszkody dla rozwoju, dziś dotyczy to krajów rozwijających się, jutro – nas wszystkich. Szkodliwe dla klimatu praktyki przemysłowe czy protekcjonistyczna polityka rolna najbogatszych krajów świata są źródłem problemów Florence i Sainama. Wizja katastrofy globalnej, o której mówią naukowcy to – w obliczu miernych sukcesów G8 w walce ze zmianami klimatu – nie możliwość, lecz nasza przyszłość!

Raport bazuje na najnowszych naukowych wnioskach a obrazuje je z pomocą przykładów z prawie 100 krajów, w których Oxfam współpracuje z najbiedniejszymi społecznościami, których ubóstwo pogłębia się z powodu zmian klimatu. Jeśli nie podejmiemy pilnych działań w celu zapobieżenia zmianom klimatu, dokonania ostatnich 50 lat walki ze światowym ubóstwem zostaną zmarnowane – cytuje raport Aleksandra Antonowicz, zajmująca się w Polskiej Zielonej Sieci wpływem zmian klimatu na kraje rozwijające się. Pogłębiający się już dziś w niektórych regionach głód spowodowany nieprzewidywalnością warunków pogodowych i związanym z tym brakiem zbiorów może być głównym powodem ludzkich nieszczęść w tym stuleciu.

Raport pokazuje, w jaki sposób zmiany klimatyczne wpływają na wiele zjawisk powiązanych z ubóstwem i rozwojem:

W dzisiejszych czasach zmiany klimatu są głównym czynnikiem pogłębiającym ubóstwo na świecie. Profesor Diana Liverman, jedna z wiodących autorek raportów IPCC i doradca amerykańskiego rządu w sprawie zmian klimatu komentuje: Jeśli dziś poważnie nie zajmiemy się redukcją emisji, zmieniający się klimat zwiększy temperaturę na Ziemi, podniesie poziom mórz i doprowadzi do ekstremalnych susz i powodzi. Badania naukowe dowodzą, że Ziemia się ociepla i wygląda na to, że wiele najbiedniejszych społeczeństw zaczyna doświadczac tego skutków. Jeremy Hobbs, dyrektor Oxfam International podsumowuje: Liderzy G8 powinni wziąć osobistą odpowiedzialność za doprowadzenie do sprawiedliwego i bezpiecznego dla przyszłych pokoleń porozumienia klimatycznego, bo tylko zobowiązania polityczne najwyższego szczebla mogą zapobiec katastrofie humanitarnej – i dodaje - kraje najbogatsze, które są najbardziej odpowiedzialne za kryzys klimatyczny i mają zasoby, by mu przeciwdziałać, muszą zredukować swoje emisje o przynajmniej 40% do 2020r. a dodatkowo przeznaczyć 150 miliardów rocznie na pomoc dla krajów rozwijających się.

Informacje dodatkowe

[1] Pełna wersja raportu Suffering the Science - Climate Change, People and Poverty, w j.angielskim dostępna na: http://www.oxfam.org.uk/resources/p... Streszczenie raportu w j.angielskim dostępne na: http://www.oxfam.org.uk/resources/p...

[2] Ile do sprawiedliwego porozumienia gwarantującego bezpieczeństwo naszych dzieci i wnuków powinna dołożyć Polska? Mimo, że Unia Europejska zaproponowała światowy mechanizm podziału środków finansowych przeznaczonych na walkę najbiedniejszych ze zmianami klimatu, wciąż nie jest znany system, według którego składka UE zostanie podzielona pomiędzy jej członków. Polska jest jednym z silniej negocjujących krajów w tej sprawie. Pytanie tylko, czy Polska walcząc o sprawiedliwy podział obciążeń w ramach UE, rozumie sprawiedliwość podobnie jak mieszkańcy wysp Pacyfiku, etiopscy rolnicy czy kobiety z Bangladeszu, którzy teraz już ponoszą konsekwencje ponad stuletniego niekontrolowanego emitowania gazów cieplarnianych przez państwa uprzemysłowione. Więcej na temat stanowiska Polski po ostatnim spotkaniu ministrów finansów UE: http://www.wprost.pl/ar/163610/Rost.... Stanowisko Polskiej Zielonej Sieci odnośnie propozycji Polski ws. finansowania sprawiedliwego porozumienia klimatycznego dostępne na: http://dlaklimatu.pl/Polska-propozy...

[2] Polska Zielona Sieć prowadzi kampanię Przeciw ubóstwu klimatycznemu finansowaną ze środków Komisji Europejskiej. Więcej informacji na www.globalnepoludnie.pl i www.dlaklimatu.pl.

[3] Raport “Problem klimatu a prawa człowieka” Oxfam International w polskiej wersji językowej http://globalnepoludnie.pl/Zmiany-k.... 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć