Prezentacja raportu "Polska pomoc zagraniczna 2008"

Grupa robocza ds. monitoringu polskiej pomocy, działająca przy Grupie Zagranica, ma przyjemność zaprosić na spotkanie poświęcone prezentacji najnowszego raportu pt. “Polska pomoc zagraniczna 2008”.

Raport przedstawia wyniki niezależnej analizy polskiej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej w 2008 r., czyli działań polskiego rządu w zakresie pomocy krajom rozwijającym się. Już po raz trzeci z rzędu polskie organizacje pozarządowe skupione w grupie roboczej ds. monitoringu polskiej pomocy, działającej przy Grupie Zagranica, prezentują raport będący uzupełnieniem i komentarzem do informacji publikowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W raporcie podjęte zostały szczegółowo następujące tematy:

- potencjał zwiększenia skuteczności polskiej pomocy w obliczu braku odpowiedniej ustawy;

- mandat pomocowy wojska w Afganistanie;

- kluczowa rola edukacji rozwojowej w kształtowaniu publicznej debaty o zagadnieniach rozwoju.

Całoroczna praca osób profesjonalnie zainteresowanych tematyką pomocy i procesem kształtowania się polskiej polityki rozwojowej daje podstawę do pożytecznej i jakże ważnej w polskiej sytuacji dyskusji nad zagadnieniami bezpośrednio i pośrednio związanymi z polityką rozwojową, takimi jak skuteczność polskiej pomocy, jej nowe trendy, rola edukacji i NGO czy wreszcie spójność polskich polityk, wzmacniająca polskie i międzynarodowe wysiłki na rzecz walki z ubóstwem.

Kiedy: 17 września 2009 r. (czwartek), godz. 11:00

Gdzie: gościnnie – siedziba Ośrodka Studiów Wschodnich, ul. Koszykowa 6A, Warszawa

Program:

1.Powitanie – Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich)

2.Wprowadzenie – Justyna Janiszewska (przedstawicielka Zarządu Grupy Zagranica)

3.Prezentacja raportu – autorzy raportu

4.Pytania, dyskusja.

Organizator: Grupa Zagranica, http://www.zagranica.org.pl

Kontakt: Marta Pejda, marta@zagranica.org.pl, + 48 22 536 02 16

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DYSKUSJI! 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć