Oxfam poszukuje wolontariuszy w Poznaniu na czas konferencji klimatycznej!!!

Uwaga! Jak do tej pory limit miejsc dla wolontariuszy, którzy chcą z nami współpracować wyczerpał się. Dziękujemy za zainteresowanie.

Zmiany klimatyczne dotykają wszystkich mieszkańców Ziemi, jednak najbardziej poszkodowanymi społecznościami są te najbiedniejsze – mieszkańcy krajów Globalnego Południa.

Coraz częstsze i groźniejsze powodzie, huragany, susze nieszczące plony dotykają tych, którzy od wielu lat najbardziej cierpią z powodu bie