Pomoc dla Azerskiego Czerwonego Półksięzyca

Polski Czerwony Krzyż po latach korzystania z pomocy oferowanej przez bratnie stowarzyszenia Czerwonego Krzyża, znów stał się darczyńcą. Nie chodzi tu o pomoc ofiarom klęsk i katastrof, które PCK udzielało zawsze, dzięki ofiarności polskiego społeczeństwa, a o długofalową pomoc rozwojową, polegającą na rozbudowie potencjału stowarzyszeń krajowych Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w krajach biedniejszych od Polski.

W 2006 r. została nawiązana współpraca z Azerbejdżańskim Stowarzyszeniem Czerwonego Półksiężyca (ASCP). Od września br. realizowany jest pilotażowy projekt wzmocnienia struktur terenowych ASCP. Działania projektu obejmują szkolenia wolontariuszy i pracowników oraz członków społeczności lokalnych, zakup materiałów do rozwoju mikroprojektów działalności gospodarczej oraz wydanie materiałów informacyjnych z promocji zdrowia oraz promujących ASCP. W ramach projektu przewidziane są też wizyty studyjne przedstawicieli PCK w Azerbejdżanie oraz ASCP w Polsce. Koordynatorami projektu są Krzysztof Kędzierski, kierownik Działu Programowego w Biurze Zarządu Głównego PCK i Baylar Talibov, zastępca sekretarza generalnego ASCP.

Środki na realizację projektu pochodzą z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych z rezerwy celowej przeznaczonej na pomoc rozwojową dla zagranicy.

więcej: www.pck.org.pl


Komentarze (zapraszamy do dyskusji):

Mateusz / 10 stycznia 2008

Chcial bym zostac wolontariuszem bodz swieckim misjonazem. Niewiem z kim mam sie skontaktowac!

 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć