Pomoc UE może przynieść ubogim krajom milionowe straty?

RAJE PODATKOWE, TAJNA POLITYKA: Europejski Bank Inwestycyjny udziela pożyczek firmom z siedzibą w azylach podatkowych.

Finansowane przez Unię Europejską kluczowe projekty rozwojowe w krajach Globalnego Południa są realizowane przez firmy, których siedziby są zarejestrowane w tzw. rajach podatkowych oraz rejonach niskopodatkowych.Koalicja Counter Balance ostrzega, że sytuacja ta w rezultacie może doprowadzić kraje rozwijające się do milionowych strat związanych z transferowaniem zysków i unikaniem płacenia podatków przez firmy działające na ich terytorium oraz może zaowocować ucieczką kapitału, wzrostem korupcji, brakiem przejrzystości i finansowej odpowiedzialności za inwestycje.

Główni sponsorzy największych i najbardziej kontrowersyjnych inwestycji związanych z energią, wydobyciem, budową zapór wodnych i które poprzez Europejski Bank Inwestycyjny ( EBI ) finansuje Unia Europejska, operują w dobrze znanych rajach podatkowych. Najbardziej znane przykłady to:

• WAPCo, zarejestrowany na Bermudach, jest sponsorem (West African Gas pipeline) Zachodnio-Afrykańskiego Gazociągu łączącego Nigerię, Benin, Togo i Ghanę, który został sfinansowany przez EBI na sumę 75 milionów euro w grudniu 2006 roku.

• Spółka Tenke Holding Ltd/Lundin Holding, zarejestrowana na Bermudach; jest współwłaścicielem projektu Tenke Fungurume - kopalni miedzi i kobaltu w Demokratycznej Republice Kongo, na który w sierpniu 2007 EBI wstępnie zobowiązało się do przekazania do 100 milionów euro.

• Korporacja Carlisa Investments Corporation, zarejestrowana na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, jest w głównej mierze właścicielem kopalni miedzi Mopani Copper Mines i sponsorem projektu Mopani Copper Project w Zambii, na który EBI w lutym 2005 roku użyczył pożyczki w wysokości 48 milionów euro.

• Bujagali Energy Limited (BEL) jest sponsorem projektu budowy tamy hydroelektrycznej w Ugandzie "Bujagali Hydroelectric Dam", na który EBI w grudniu 2007 zwiększył pożyczkę na łączną sumę 136 milionów dolarów. Zgodnie z notatką prasową EBI z 7 stycznia 2008 roku " BEL jest własnością spółki Bujagali Holdings Ltd oraz firmy Industrial Promotion Services (Kenia), która należy do grupy Aga Khan. Bujagali Holdings Ltd jet spółką córką Sithe Global Power, która należy w większości do Blackstone SGP Capital Partners (Kajmany) IV L.P., która jest spółką córką The Blackstone Group."

Raje podatkowe zyskały złą sławę w trakcie finansowego kryzysu, kiedy to potajemnie były zaangażowane w proces sekurytyzacji, który zaowocował ucieczką kapitału w wysokości około miliarda dolarów z krajów rozwijających się.

Pytanie bez odpowiedzi - czyli jaki wpływ na kraje rozwijające się będą miały inwestycje, których sponsorzy korzystają z rajów podatkowych?

Niedawno Koalicja Counter Balance poprosiła prezydenta EBI Philipa Maystada o wyjaśnienie kwestii podjętego przez EBI badania "due diligence" mającym na celu przeprowadzanie analizy i wszechstronnej oceny w tym wypadku wpływu inwestycji rozwojowych, których głównymi sponsorami są firmy zarejestrowane na terytoriach niskopodatkowych i w rajach podatkowych. Europejski Bank inwestycyjny zasłaniając się polityką nieujawniania informacji i powołując na zapis dotyczący ochrony prywatności i integralności jednostki odmówił opublikowania rezultatów przeprowadzonej analizy.

Desislava Stoyanova, koordynatorka koalicji Counter Balance oznajmiła:

"prowadzona przez EBI polityka niejawności godzi w prawa społeczeństwa obywatelskiego do informacji na temat podejmowanych w jego imieniu działań określanych rozwojowymi".

Wsparcie jakiego udziela EBI firmom zarejestrowanym w rajach podatkowych jest sprzeczne z powszechnym politycznym poparciem wśród przywódców USA i Europy do powzięcia zdecydowanych kroków w walce z rajami podatkowymi.

Counter Balance w związku z powyższym proponuje aby EBI 9 czerwca 2009 na swoim spotkaniu generalnym w Luksemburgu przedstawił ECOFIN – Radzie do spraw gospodarczych i finansowych propozycję wyłączenia z finansowania EBI firm, inwestorów, banków itd. które korzystają z rajów podatkowych.

Desislava Stoyanova, koordynatorka Couter Balance, stwierdziła "[*Bank Unii Europejskiej (EBI) zdaje się aktywnie promować raje podatkowe podczas gdy przywódcy państw je potępiają. Niedawno francuski prezydent Nicolas Sarkozy, niemiecka Kanclerz Angela Merkel, premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown a także szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego Dominique Strauss-Kahn wezwali do zaostrzenia przepisów w związku z istnieniem rajów podatkowych, a amerykański prezydent Barack Obama nazwał korzystanie z azylów podatkowych uchylaniem się od odpowiedzialności obywatelskiej .*]

Olbrzymie światowe korporacje, które operują za pośrednictwem lub bezpośrednio w rajach podatkowych i tym samym stoją w sprzeczności z interesami światowej gospodarki otrzymują pieniądze europejskich podatników, które przeznaczone są na rozwój państw rozwijających się. Jest to bezwstydna i tym bardziej oburzająca, że prowadzona przez finansową instytucję Unii Europejskiej, polityka której nie można i nie należy dłużej tolerować.”Dodaj komentarz — zapraszamy do dyskusji!

 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć