Warto pomagać?

W związku z przystąpieniem naszego kraju do Unii Polska powinna znacznie zwiększyć swą pomoc dla krajów biedniejszych. Badania opinii publicznej przeprowadzone przez TNS OBOP w 2005r. pokazały, że statystycznie co czwarty Polak skłania sie ku opinii, że Polska nie powinna wspomagać rozwoju krajów słabiej rozwiniętych.

Dlaczego Polska powinna pomagać najbiedniejszym krajom świata? Czy to pytanie jest w ogóle dobrz