Polskie NGOSy przeciwko represjom wobec działaczy społecznych w Azerbejdżanie

STANOWISKO GRUPY ZAGRANICA ws. represji wobec obrońców praw człowieka i więźniów politycznych z Azerbejdżanu

Organizacje pozarządowe zrzeszone w Grupie Zagranica stanowczo protestują przeciwko narastającym represjom wobec społeczeństwa obywatelskiego w Azerbejdżanie. W ciągu ostatnich kilku dni władze Azerbejdżanu aresztowały wiodących działaczy praw człowieka. Należą do nich osoby znane w środowisku międzynarodowym, w tym w szczególności Hasan Husaynli (prowadzący organizacje Intelligent Citizen Enlightenment Center Public Union w Ganji), Leyla Yunusova i jej mąż Arif Yunus (zaangażowani w ochronę wywłaszczanych mieszkańców Baku, ale także w proces pojednania z narodem ormiańskim w kontekście Górnego Karabachu w ramach Instytutu na rzecz Wolności i Demokracji) oraz Rasul Jafarov (twórca kampanii „Śpiewaj dla Demokracji“, która miała zwrócić uwagę na brak poszanowania praw podstawowych w Azerbejdżanie, w czasie finału Eurowizji w 2012 r. oraz założyciel Human Rights Club). Władze Azerbejdżanu doprowadziły także do zablokowania kont niektórych organizacji pozarządowych oraz działaczy, wydały także zakazy opuszczania kraju. Już wcześniej Azerbejdżan, pomimo objęcia przewodnictwa w Radzie Europy w maju 2014 r., był oskarżany o działania sprzeczne z zasadami demokracji. Przejawem tego jest skazanie na karę więzienia Anara Mammadliego, lidera azerskiego think tanku, który informował o nieprawidłowościach w czasie wyborów prezydenckich, a także skazanie Ilgara Mammadova, lidera partii opozycyjnej REAL. Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 22 czerwca 2014 r. uznał jednomyślnie Ilgara Mammadova za więźnia politycznego. Zwracamy się z apelem o podjęcie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP działań mających na celu natychmiastowe zwolnienie aresztowanych działaczy oraz uwolnienie więźniów politycznych, jak również innych interwencji zmierzających do ograniczenia represji reżimu Ilhama Aliyeva wobec społeczeństwa obywatelskiego w Azerbejdżanie. Jednocześnie wyrażamy nadzieje, że Polska stanie się rzecznikiem wolnego i pluralistycznego społeczeństwa w Azerbejdżanie na arenie międzynarodowej, w szczególności we współpracy z Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, członkami Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz Parlamentu Europejskiego.

Grupa Zagranica to platforma 61 polskich organizacji pozarządowych, zaangażowanych we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną. Polska Zielona Sieć jest członkiem Grupy Zagranica.


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć