Polska pomaga Palestynie

Przy okazji wizyty prezydenta Palestyńskiej Władzy Narodowej Mahmuda Abbasa, 9 lutego 2009 r. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się z Ministrem Spraw Zagranicznych Riadem Al-Malki.

min. Sikorski i min. Al-Maki, fot. MSZ

min. Sikorski i min. Al-Maki, fot. MSZ

Ministrowie rozmawiali o rozwoju stosunków polsko-palestyńskich, szczególnie o pomocy humanitarnej i rozwojowej.

Minister Radosław Sikorski oraz Minister Riad Al-Malki podpisali ramowe porozumienie o współpracy w tej dziedzinie. W 2009 r. MSZ przeznaczy na rzecz Palestyńczyków kwotę 1,5 mln PLN, obejmującą m.in. realizację projektów pomocowych, w tym szkolenie funkcjonariuszy policji palestyńskiej.

Ponadto, w związku z kryzysem humanitarnym w Stefie Gazy, Ministerstwo przekazało za pośrednictwem UNRWA (Agencji Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie) 230 tys. EUR na pomoc dla najbardziej poszkodowanych.

Podczas spotkania omówiono także aktualną sytuację na Bliskim Wschodzie, w tym perspektywy konsolidacji zawieszenia broni w Stefie Gazy, dialogu międzypalestyńskiego oraz wznowienia procesu pokojowego.

Źródło: http://www.polskapomoc.gov.pl/Spotk... 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć