Polska Zielona Sieć w Ghanie - podsumowanie działań w 2011r.

Polska Zielona Sieć (PZS) od 2006 roku realizuje projekty rozwojowe w Ghanie wspierając edukację, rolnictwo oraz aktywizację kobiet.

W tym roku pracownicy oraz wolontariusze PZS przeprowadzili szereg działań mających na celu ochronę przeciwmalaryczną, wsparcie kobiet i rolników w rozwoju rolnictwa, przetwórstwa żywności i zapewnieniu dostępu do wody w regionach Północ oraz Volta.

Kontynuując wcześniejsze działania PZS w rejonie Volta przeprowadzono dalsze szkolenia stowarzyszeń rolników pracujących na plantacjach ananasów. Stowarzyszenia w Tafi Abuife oraz Vakpo, zrzeszajace około 60 rolników, powstały dzięki pomocy rzeczowej oraz technicznej w ramach projektu realizowanego przez PZS w 2009 roku. Pierwsze zbiory z obu plantacji będą miały miejsce w tym roku i przyniosą 60 rodzinom dodatkowy dochód.

Większość mieszkańców Afryki jest rolnikami, dlatego też wsparcie dla tego sektora jest kluczowe w walce z ubóstwem. Ponadto, kontynent ten jest w związku ze swoim położeniem geograficznym narażony na dramatyczne skutki zmian klimatu. Uprawa ananasów jest nie tylko źródłem dodatkowych dochodów, ale również inwestycją na przyszłość, jako że owoce te są szczególnie odporne na anomalie pogodowe, zwłaszcza nawiedzające te tereny susze.

Tegoroczne szkolenia oraz wsparcie rzeczowe pozwoliły na rozszerzonie plantacji w Tafi Abuife i dywersyfikację upraw poprzez wprowadzenie organicznej odmiany ananasa. Głównymi zaletami tej uprawy jest brak nawozów, pestycydów chemicznych, mniejsza szkodliwość dla środowiska oraz znaczna redukcja kosztów. Pierwsze zbiory z plantacji organicznej odbędą się w listopadzie 2012, a szacunkowy utarg ze sprzedaży owoców wyniesie 3000 cedi (ok 6000 zł).

W tym roku nasz projekt zawierał także komponent zdrowotny oraz działania edukacyjne związane z ochroną przeciwmalaryczną.

W Afryce z powodu malarii co 30 sekund umiera dziecko, w sumie około 3000 dziennie. Największe ryzyko zachorowań na malarię występuję u dzieci poniżej piatego roku życia. Mimo że spanie pod moskitierą znacznie zmniejsza ryzyko zachorowań w Ghanie jedynie 28% pięciolatków śpi pod moskitierą.

W tym roku rząd Ghany przy wsparciu zagranicznych donorów przeprowdził narodowy plan przeciwdziałania malarii zakładający między innymi rozwieszanie w domach moskitier (Ghana Malaria Action Plan). Współpraca PZSu z lokalnymi ośrodkami zdrowia pozwoliła zidentyfikować rodziny, które nie zostały objęte krajowym planem lub nie otrzymały wystarczajacej ilości moskitier. W sumie w Tafi Abuife, Kpandu oraz Vakpo Polska Zielona Sieć rozdystrubuowała 500 moskitier, które w pierwszej kolejności trafiły do rodzin z małymi dziećmi oraz do domu dziecka w Kpandu.

W zakresie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju północ Ghany nadal pozostaje daleko w tyle w porównaniu z resztą kraju. Duża odległość od portów, linii kolejowych, rynków, centrów przemysłowych a także mniej żyzne obszary rolnicze oraz bardziej wymagający klimat stanowią ogromne trudności w walce z ubóstwem i rozwojem tych terenów.

W rejonie Północnym PZS ściśle współpracowała z lokalnym partnerem Friends of the Earth Ghana (FOE Ghana), który już od wielu miesięcy prowadzi projekty rozwojowe na tym obszarze. W ramach projektu realizowanego ze środków Polska Pomoc przeprowadzono gruntowną renowację mini-przetwórni masła shea w Zabzugu oraz zakupiono specjalistyczne maszyny, których użycie pozwoli znacznie przyspieszyć proces wytwarzania masła. Dotychczas orzechy masłosza były ręcznie rozdrabniane i mielone, by uzyskać masę gotową do gotowania i uzyskiwania masła. Teraz ponad 100 kobiet zajmujących się w regionie produkcją masła shea będzie mogło robić to efektywniej używając maszyn. Dzięki temu wyprodukowanego masła będzie więcej, co przełoży się na większy zysk finansowy dla zaangażowanych kobiet. Dodatkowo, jesienią odbyły się szkolenia aktywizujące rolniczo i gospodarczo 200 osób w regionie Zabzugu.

W okolicach Zabzugu wybudowaliśmy również studnię, która została oddana do użytku w grudniu 2011r.

Ostatnim etapem projektu jest wizyta studyjna dwóch dziennikarzy w regionie Północ oraz Volta. W ciągu tygodnia Rafał Stańczyk z TVP oraz Adam Leszczyński z Gazety Wyborczej będą mieli okazję zobaczyć z jakiego rodzaju trudnościami borykają się mieszkańcy Ghany i w jaki sposób starają się je przezwyciężąć. Dostarczenie dziennikarzom głownych polskich mediów rzetelnej wiedzy na temat potrzeb tego kraju ma na celu szerzenie świadomości Polaków w kwestiach rozwojowych.

W sumie od 2006 roku w ramach projektów prowadzonych przez Polską Zieloną Sieć we współpracy z lokalnym partnerem Friends of the Earth udało nam się:
  • stworzyć strategię rozwoju obszaru Tafi-Todzi, na podstawie której planowane były nasze kolejne działania w tym rejonie;
  • zbudować szkołę podstawową dla 180 dzieci w Tafi Mador;
  • przeprowadzić szkolenia z szycia materiałów oraz udzielić wsparcia rzeczowego dla 30 kobiet, w rezultacie czego powstały dwa kobiece stowarzyszenia produkujące batiki w Tafi Mador i Vakpo Todzi;
  • przeprowadzić w wiosce Aneta szkolenia z hodowli zwierząt ’grasscutter’;
  • przeprowadzić aktywizujące gospodarczo i rolniczo szkolenia dla 200 kobiet i rolników w Zabzugu;
  • dzięki dostarczonej pomocy technicznej i materialnej w Tafi Mador oraz Tafi Abuife powstały dwie pasieki i założono dwa oficjalne stowarzyszenia pszczelarzy liczące w sumie 30 osób a także dwie plantacje ananasów w Tafi Mador i Tafi Abuife zarządzane przez dwie grupy rolnicze liczące również 30 osób, z czego jedna została powiększona w 2011 roku;
  • wybudować i naprawić niedziałające studnie w Tafi Mador, Tafi Abuipe i Zabzugu - w sumie 4 studnie;
  • odnowić oraz wyposażyć centrum produkcji masła shea w Zabzugu, w którym pracować może 100 kobiet;
  • dostarczyć 500 moskitier mieszkańcom Tafi Abuipe, Vakpo Todzi i Kpando;
  • zorganizować wyjazd studyjny dla 2 polskich dziennikarzy na tereny, w których Polska Zielona Sieć pracuje od 5 lat.

W tym czasie nasze projekty dwukrotnie wizytowało, gratulując sukcesów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W 2009 do regionu Volta przyjechały przedstawicielki Departamentu Współpracy Rozwojowej oraz polskiej ambasady w Nigerii, zaś w 2011 nasz projekt odwiedził podsekretarz stanu ds. współpracy rozwojowej, pan Krzysztof Stanowski.

Wiceminister K.Stanowski na plantacji ananasów w Tafi Abuipe.

Wiceminister K.Stanowski na plantacji ananasów w Tafi Abuipe. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć